Menu
Sluiten

Het Levend Archief

Stel je voor: Nederland volop in bloei! Overal geuren en kleuren van bloeiende inheemse planten, met het daarbij horende gezoem van bijen en de zang van vogels. Een land waarin ruimte is voor natuur. Een levend landschap. Dat kan!

Om die natuur zo ver te krijgen en duurzaam te beschermen, moeten we nu in actie komen. Stichting Het Levend Archief en LandschappenNL gaan samen aan de slag. We gaan bouwen aan een ‘back-up van de natuur’ door het opslaan van diverse zaden van bedreigde inheemse planten in een Nationale Zadencollectie. En aan het herstellen en beschermen van de leefgebieden waar deze planten thuishoren.

Waarom?

De urgentie om te handelen is groot. Net als insecten verdwijnen ook wilde planten in een angstaanjagend tempo uit ons land. Nederland telt zo’n 1600 inheemse plantensoorten, waarvan er ruim 500 op de Rode Lijst staan. Hiervan staan 70 soorten op het punt helemaal uit ons land te verdwijnen. De oorzaken zijn bekend: verzuring, vermesting en verdroging, versnippering van leefgebieden, een te intensieve landbouw en veeteelt en klimaatverandering. Uiteindelijk leidt het verdwijnen van wilde plantensoorten tot het verlies van veerkrachtige ecosystemen waar ook de mens deel van uitmaakt.

Bescherming van goed beheerde leefgebieden voor alle inheemse planten is een vereiste om een rijke natuur in Nederland te behouden. Met het veiligstellen van de zaden van de inheemse planten in de Nationale Zadencollectie borgen we deze wilde flora en bouwen we aan een botanisch vangnet, nu het nog kan.

 

Het Levend Archief


Nationale Zadencollectie

De Nationale Zadencollectie is de fysieke opslag van de zaden van inheemse Nederlandse plantensoorten. Van de zaden die worden opgeslagen, wordt alles nauwkeurig gedocumenteerd, zoals plaats van herkomst, datum van verzamelen en beschrijving van de desbetreffende populatie. Van iedere soort worden meerdere populaties verzameld om de genetische diversiteit van de soort zo goed mogelijk te borgen en om - als dat aan de orde is - het juiste materiaal te kunnen herintroduceren. Door het opslaan van de zaden van bedreigde inheemse planten in een Nationale Zadencollectie maken we een back-up van de natuur. Dat is alleen niet genoeg.

Wat gaan we doen?

  1. Het verzamelen en borgen van zaden van inheemse planten in Nederland in de Nationale Zadencollectie.
  2. Het concreet herstellen van de leefomgeving van de bedreigde inheemse soorten in nauwe samenwerking met de overige terreinbeherende organisaties in ons land.
  3. Mensen betrekken bij het belang van inheemse planten in de natuur door de verhalen van twaalf provinciale icoonsoorten uit de terreinen van de Provinciale Landschappen te vertellen, en deze twaalf soorten daadwerkelijk te laten bloeien in hun leefgebied.