"Hier kan eventueel een mooie quote"

Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap zet zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Groningen. Groningen heeft vele rijkdommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glorieuze Ennemaborgh en de voorname Coendersborch. Andere rijkdommen ontstaan door natuurontwikkeling zoals in Polder Breebaart en de Kropswolderbuitenpolder. Al die rijkdommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bescherming en ontwikkeling van natuur
De natuur in Groningen is zeer gevarieerd: kwelders, polders, meren, rivieren, bossen, het is er allemaal. Het Groninger Landschap bezit op 1 januari 2015 8.131 hectare aan natuurgebieden waarin vele soorten planten en dieren voorkomen, waaronder ook zeldzame en bedreigde soorten. In ieder gebied werken we volgens een beheerplan. Beheren wil zeggen: zodanig onderhouden dat het natuurgebied zoveel mogelijk zichzelf in stand kan houden. Om dat te bereiken is soms een ingreep nodig. In Polder Breebaart hebben we een opening in de Deltadijk gemaakt zodat de zee weer in en uit kan stromen. 

Contactgegevens

Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333
9752 CG Haren
tel. 050 - 313 59 01

E-mail Website Twitter Facebook