Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Landschapsbeheer Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is in 1982 opgericht en is één van de provinciale 
organisaties verenigd in LandschappenNL. SLZ is een uitvoerende organisatie op het 
gebied van natuur- en landschapsbeheer in het cultuurlandschap van Zeeland. Het gaat daarbij 
vooral om de zogenaamde kleine landschapselementen: dié elementen die van oudsher te vinden 
zijn in ons landschap en die zorgen voor herkenbaarheid en afwisseling. SLZ adviseert, subsidieert en 
biedt praktische ondersteuning aan eigenaren van waardevolle landschapselementen. 

Doelstelling & missie
De stichting heeft ten doel het in stand houden en zo mogelijk verhogen van natuur- en 
landschapswaarden (waaronder begrepen de cultuurhistorische waarden), met name in het 
cultuurlandschap in de provincie Zeeland, door middel van het stimuleren van beheer en 
ontwikkeling van natuur en landschap, en voorts al hetgeen dat met bovenstaande rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Contactgegevens

Landschapsbeheer Zeeland
Klein Frankrijk 1
4461 ZN Goes
tel. 0113 23 09 36

E-mail Website Twitter Facebook