Menu
Sluiten

Groene vrijwilligers

Natuur en landschap kunnen niet zonder vrijwilligers. LandschappenNL is trots op de samenwerking met 79.000 vrijwilligers die tellen, vertellen of herstellen. Daarmee zijn we de grootste vrijwilligersorganisatie in natuur- en landschap in Nederland. Maar we zien ook dat vrijwilligers overvraagd worden. Het is nu tijd voor een inhaalslag in de ondersteuning van vrijwilligers.

Tellers, vertellers en herstellers maken zich sterk voor hun groene leefomgeving. In steden of dorpen, in natuurgebieden of op boerenland. Naast het onderhoud van natuur en landschap, helpen ze mee aan onderzoek en helpen ze om de natuur te ontdekken en te ervaren. De duizenden vrijwilligers zijn dus echt onmisbaar voor natuur en landschap in Nederland.

Betere ondersteuning voor vrijwilligers

Groene vrijwilligers spelen ook een belangrijke rol in recente plannen voor natuurinclusieve landbouw, herstel van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, maatschappelijke diensttijd en vergroening van de zorg. Deze ambities zijn mooi, maar onze groene vrijwilligers en hun organisaties dreigen overvraagd te worden. Er zijn gewoonweg niet genoeg vrijwilligers om alle ambities waar te kunnen maken. Bovendien is een betere afspiegeling van de maatschappij belangrijk. En niet alleen moeten er meer en meer diverse vrijwilligers komen. Ook is het belangrijk dat vrijwilligers beter begeleid en ondersteund worden.

 

Groene vrijwilligers

 

Hiervoor is een inhaalslag nodig. Met dat doel hebben de groene organisaties in Nederland, de 12 Provincies en het Ministerie van LNV het Actieplan De Groene Vrijwilliger ondertekend. LandschappenNL is trekker van dit plan en zet zich met de partners in voor:

  • Groei vasthouden en versterken. Door mensen te blijven voeden met kennis en ondersteuning, behouden we de grote groep vrijwilligers die nu al actief is. Maar ook zien wij kansen om de komende jaren te groeien, als we rekening houden met de wensen van een diverse doelgroep.
  • Betere facilitering van groene vrijwilligers. Wij streven naar verbreding en de diversificatie van de groene vrijwilligers. Dit vraagt om investeringen in de begeleiding en in het contact vanuit professionele vrijwilligersorganisaties.
  • Betere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties. We streven naar een meer uniforme ondersteuning van de tellers, vertellers en herstellers. Tegelijkertijd is elke provincie uniek en moet er ruimte zijn voor maatwerk.

Actieplan De Groene Vrijwilliger

Het actieplan is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur en wordt gesteund door de 12 provincies en door het ministerie van Economische Zaken. Met de ondertekening van het actieplan start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd.