"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

Biomassa

In 2013 hebben ruim 40 maatschappelijke organisaties en de overheid een energieakkoord ondertekend. Daarin is, naast afspraken over besparingen, opgenomen dat het huidige aandeel duurzame (hernieuwbare) energie van 4% moet stijgen naar 16% in 2023. Een belangrijk aandeel daarvan moet worden geleverd uit biomassa. In 2013 komt daarvan meer dan de helft van elders (USA, Canada, Portugal). Dat is geen wenselijke situatie en er is behoefte aan meer kleinschalige inzet van binnenlandse biomassa.

Energieakkoord
LandschappenNL is zelf geen ondertekenaar van het energieakkoord maar wil, waar mogelijk een bijdrage leveren aan de daar afgesproken doelen. Daarbij stellen we wel dat we in de eerste plaats beheerder van natuur en landschap zijn. De daaraan gekoppelde beheerdoelen prevaleren boven de energiedoelen. Anderzijds zijn er kansen om energie te benutten voor een duurzaam beheer. Van doorslaggevend belang daarbij is de logistiek. Coördinatie en samenwerking zijn cruciale factoren. Enerzijds om voldoende volume en een stabiel aanbod te genereren, maar ook om de benodigde kennis en expertise te kunnen garanderen. Om rendabel te kunnen werken moet onderscheid worden gemaakt tussen grote machinaal te oogsten percelen en lastig te oogsten percelen met inzet van vrijwilligers. Veel factoren t.a.v. landschap zelf zijn nog onbekend: aantal landschapselementen, bijgroei, bijdrage vrijwilligers. Landschap Erfgoed Utrecht gaat daar samen met VBNE gericht onderzoek naar doen.

Toepassingen van biomassa 
Verder zijn er andere toepassingen van biomassa mogelijk. De meest duurzame toepassing, bijvoorbeeld als hoogwaardig timmerhout, krijgt dan uiteraard voorrang. Dat geldt ook voor de niet-houtige biomassa, waarvoor verwerking tot compost een aantrekkelijke optie is.