"Hier kan eventueel een mooie quote"

Landschapsobservatorium

In 2015 heeft LandschappenNL het initiatief genomen voor de oprichting van een Landschapsobservatorium in Nederland. Een zevental partners heeft zich bij het initiatief aangesloten dat zich gesteund weet door een comité van aanbeveling dat bestaat uit Eric Luiten (Rijksadviseur voor Landschap en Water), Theo Spek (Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen) en Hans Renes (Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam en docent Rijksuniversiteit Utrecht).

Het Landschapsobservatorium
Het Landschapsobservatorium is een vindplaats waar gegevens over het landschap en de ontwikkelingen ervan worden weergegeven. Deze informatie stelt het observatorium beschikbaar aan bewoners, deskundigen, beleidsmakers en politieke beslissers. Daarmee wil het Landschapsobservatorium bewustzijn van omgevingskwaliteit en landschap van bewoners en overheden bevorderen en hen helpen om (beleids)vragen hierover te verwoorden.

Hard nodig
De oprichting van het Landschapsobservatorium Nederland is helaas hard nodig. De beperkte mate waarin in Nederland vorm wordt gegeven aan landschapsbeleid, en de geringe hoeveelheid middelen die beschikbaar zijn voor het landschap, vormen daarvan de treurige weerslag. Of in de woorden van Hank Bartelink, directeur Landschappen NL: “ons landschap dreigt te versloffen”.

Grootste taak
De grootste taak van het Landschapsobservatorium bestaat uit een objectieve beschrijving van de landschappelijke waarden en het signaleren van veranderingen daarin. Dit betreft niet alleen het monitoren van het landschap zelf, maar ook het volgen van de hiermee verbonden (beleids)activiteiten en signalen uit de samenleving. De op onafhankelijke waarnemingen gebaseerde informatie draagt het observatorium weer uit naar mensen en organisaties, beleidsmakers en politieke beslissers. De vorm die hiervoor gekozen is, betreft een gelijknamige website, die op 3 thema’s informatie verschaft: waarnemingen in het veld, waarnemingen van het beleid en waarnemingen uit de samenleving.

Bekijk de website Landschapsobservatorium