"Hier kan eventueel een mooie quote"

Toestand natuurlijke leefgebieden in Europa

Het gaat niet goed met de natuurlijke leefgebieden in Europa. Dat valt te concluderen uit een onderzoek naar 475 leefgebieden dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd door onder andere Wageningen Environmental Research en IUCN. Deze leefgebieden zijn van cruciaal belang voor overleving van de van nature in Europa voorkomende planten en dieren. Het onderzoek laat een rode lijst van 28 meest bedreigde leefgebieden zien. De helft hiervan komt in Nederland voor. Met name de situatie van de vennen in Nederland is zorgwekkend. Vier leefgebieden, buiten Nederland, dreigen zelfs geheel te verdwijnen. Het is de eerste keer dat een dergelijk grootschalig onderzoek naar natuurlijke leefgebieden in Europa is uitgevoerd. Het onderzoeksrapport zelf is binnenkort beschikbaar. De belangrijkste resultaten zijn gepubliceerd in Trouw.