"Hier kan eventueel een mooie quote"

Nieuwe afspraken bosgroepen en houthandel over bepaling houtgehalte in stapel

De houthandel verenigd in de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en de Unie van Bosgroepen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de conversiefactor die gebruikt wordt bij de bepaling van het gehalte aan massief hout in een rolstapel. 

In de praktijk worden boomstammen tegen een prijs per m3 hout verkocht. Het meten van het volume vindt echter vaak plaats als het hout in een rolstapel langs de bosweg staat. Dan wordt gemeten in de eenheid stère. Dat is een ruimte van een m3 waarin zich de ronde stammen en lucht bevinden. Om het gehalte aan massief hout te bepalen – waarvoor de prijs geldt – wordt een conversiefactor gebruikt.

Zo'n conversiefactor is steeds afhankelijk van de lengte en diameter (spreiding) van de stamstukken, de manier van stapelen, de houtsoort. Omdat het ingewikkeld is steeds per partij hout de factor te bepalen wordt gebruik gemaakt van gemiddelde factoren. Die hebben de AVIH en Unie van Bosgroepen nu met elkaar afgesproken. Daarbij is er ordening gemaakt in de grote hoeveelheid sortimentsbenamingen door te kiezen voor een viertal groepen: vezelhout, OSB hout, papierhout en zagerijhout. Het voordeel is dat er vooraf overeenstemming is over de te hanteren omrekeningsfactoren. 

Zie voor meer informatie de site van de AVIH.