"Hier kan eventueel een mooie quote"

Pad door leefgebied wisenten en Przewalskipaarden geopend

Oog in oog komen staan met een wisent of Przewalskipaard kan vanaf nu wel heel letterlijk in Natuurpark Lelystad. Het gebied van deze bijzondere dieren heeft niet langer alleen omheining, maar bezoekers kunnen nu zo’n tweehonderd meter door het gebied lopen en fietsen. Martin Jansen, directeur Het Flevo-landschap, opende vandaag dit zeer bijzonder pad. Wandelen of fietsen door een gebied met grote grazers is op veel plaatsen in Nederland mogelijk. Het bijzondere aan het gebied in het Natuurpark zijn de dieren die je tegen kunt komen. Zowel de wisent als het Przewalskipaard zijn zeldzame dieren in Europa. Natuurpark is het enige gebied in Nederland waar je direct oog in oog kan staan met deze beide soorten.


Natuur dichtbij
Op diverse plaatsen in Nederland is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om als bezoeker door het gebied van de grote grazers te wandelen. Deze onderzoeken hebben positieve resultaten opgeleverd en aangetoond dat het voor zowel mens als dier veilig is om paden door de gebieden open te stellen voor publiek. Op basis van deze resultaten heeft Het Flevo-landschap besloten dit pad aan te leggen.

 

Veiligheid
Uiteraard is het van belang, voor de veiligheid van mens en dier, dat de bezoekers zich strikt aan de gestelde spelregels houden. Zo mag er niet van het pad worden afgeweken en mogen de dieren niet geaaid, of gevoerd worden. Liggen de dieren op het pad? Draai dan om en loop terug.  Stichting Het Flevo-landschap zal er ook scherp op toezien dat deze spelregels worden nageleefd.
 

Uitbreiding gebied
Sinds het najaar van 2014 lopen de 11 wisenten en 10 Przewalskipaarden in één gebied. Dit “experiment” is uitstekend verlopen.  Met het openstellen van het pad voor zowel mens en dier is het begrazingsgebied voor de dieren uitgebreid naar 40 hectare. Het Flevo-landschap heeft gekozen voor vergroting van het gebied vanwege het welzijn van de dieren. Door het vergroten van het begrazingsgebied kunnen de dieren meer bewegen en zal het voedingspatroon voor hen verbeteren.


Natuurpark
Naast de wisenten en Przewalskipaarden is er nog veel meer te beleven in Natuurpark Lelystad. Zo leven er bijvoorbeeld elanden, edelherten, otters, Pater Davidsherten en zwijnen. Natuurpark Lelystad is dagelijks geopend en gratis toegankelijk.