"Hier kan eventueel een mooie quote"

Zuid-Holland Landschap koopt cruciale delen Zouweboezem

Het Zuid-Hollands Landschap heeft begin maart tijdens een openbare veiling ruim vijf hectare rietland aangekocht in het Natura 2000-gebied de Zouweboezem nabij Ameide. De voormalige productie-rietvelden voegen we toe aan de bestaande natuur die we daar al in bezit hebben. De aankoop is gefinancierd met donaties van onze 50.000 particuliere Beschermers.

Zouweboezem-Warner-Reinink
Foto: Warner Reinink

Van 6 naar 10 procent
In Zuid-Holland is er slechts 6% beschermde natuur, terwijl dat gemiddeld in Nederland op 12% ligt. Daarom is het Zuid-Hollands Landschap 
een actie gestart om meer natuur te beschermen en het areaal beschermde natuur in Zuid-Holland naar 10% te brengen. De aankoop van deze rietvelden past in dit streven en we zijn daarom verheugd over deze bijzondere aanwinst.

Unieke aankoop
De aangekochte vijf verspreid liggende percelen vormden enkele van de laatste eilandjes die nog niet in ons eigendom waren. Het komt weinig voor dat dit soort percelen in één keer op een openbare veiling te koop wordt aangeboden. Meestal vindt verkoop onderhands plaats en zijn er meerdere kopers, hetgeen versnippering in de hand werkt. Nu we ook de laatste delen van de Zouweboezem in beheer hebben gekregen, is een groot en aaneengesloten leefgebied ontstaan voor met name de grootste broedkolonie van de purperreiger in Nederland. Het gebied is van internationaal belang voor moerasvogels en is daarom aangewezen als Europees beschermd natuurgebied. 

Natuurrecreactie 
De Zouweboezem bestaat voor het grootste gedeelte uit moerassig land en is goed toegankelijk. Vanaf de verschillende parkeerplaatsen lopen wandelroutes door het gebied, terwijl een vlonderpad door het rietland naar een kijkscherm leidt, vanwaar veel vogels goed te spotten zijn. Ook vanaf de Zouwendijk is het gebied prachtig te overzien en is het mogelijk een rondwandeling te maken of vanachter een kijkscherm eenden en ander waterwild te spotten.