Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Betrokkenheid

Het onderhoud van het Nederlandse landschap is voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. De overheid trekt zich steeds verder terug. Vrijwilligers samen met de provinciale organisaties maken zich blijvend sterk om het landschap een toekomst te kunnen geven. Meer dan ooit vertalen burgers hun verbondenheid met natuur en landschap in het nemen van (mede)verantwoordelijkheid voor het groen dichtbij huis. Een plantsoen in de straat, een hoogstamboomgaard in de buurt of een terrein met fraaie landschapselementen in de nabije omgeving: mede dankzij vrijwillige inzet blijft Nederland groen. De provinciale Landschappen en de provinciale Landschapsbeheren en het landschap kunnen niet zonder deze waardevolle vrijwilligers.

Actieve vrijwilligers
Elk jaar zijn er 75.000 vrijwilligers actief aan het werk in het landschap. Het werk van deze vrijwilligers is een onmisbare ondersteuning voor het behoud van het Nederlandse cultuurlandschap. Zij zorgen ervoor dat karakteristieke landschapselementen zoals knotwilgen en poelen onderhouden worden. Ook zetten zij zich in voor bepaalde diersoorten, door bijvoorbeeld nestkasten te plaatsen voor de steenuil, de nesten van weidevogels te beschermen of broedplekken te maken voor de ringslag.

Ondersteuning 
De provinciale organisaties Landschapsbeheer ondersteunen de vrijwilligers bij het werk in natuur en landschap door het aanbieden van gereedschappen, materialen en het geven van cursussen en begeleiding. De kwaliteit van het vrijwilligerswerk blijft op die manier hoog en de continuïteit van het vrijwilligerswerk is beter gewaarborgd. Provinciale Landschappen betrekken vrijwilligers bij het onderhoud van hun terreinen, bij voorlichting aan publiek en als gastheer en gastvrouw in hun informatiecentra. Lees verder.