Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Erfgoed

Het Nederlandse landschap staat onder continue druk. Het landschap dat er is, verrommelt bovendien en is daardoor steeds minder aantrekkelijk. De bindende factor tussen het gebouwde erfgoed is ons cultuurlandschap. Het cultuurlandschap is aan verandering onderhevig. Infrastructuur, waterveiligheid, ontwikkelingen in landbouw en natuur maken dat dit landschap veranderd. Ons cultureel erfgoed is onlosmakelijk verbonden aan het landschap. Landgoederen, buitenplaatsen maar ook kleinere landschapselementen als houtwallen en bomenrijen dragen het verhaal van het landschap in zich. Het behoud van dit monumentale erfgoed is een investering in het levend houden van onze geschiedenis.

Behoud en bescherming
De provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen maken zich sterk voor behoud en bescherming van het cultuurlandschap en al haar elementen. Dit doen zij mede met de inzet van vele vrijwilligers die onder andere molens laten draaien, wilgen knotten en poelen beheren. De provinciale Landschappen zijn ook beheerder en eigenaar van veel gebouwd erfgoed. In totaal beheren zijn ruim 870 monumenten. De nadruk bij bescherming ligt bij hen op eigendom. De landschapsbeheerorganisaties leggen zich toe om het behoud van het cultuurlandschap dit is in tegenstelling tot de provinciale Landschappen niet verbonden aan een eigendomssituatie. Ook het niet zichtbare erfgoed verdient bescherming; de aardkundige waarde van een landschap.