"Hier kan eventueel een mooie quote"

Politieke ontwikkelingen

LandschappenNL behartigt op landelijk niveau de belangen voor cultureel erfgoed. Wet- en regelgeving worden gevolgd en waar nodig wordt hierop invloed uitgeoefend. De bescherming van erfgoed is ondergebracht bij verschillende wetgeving. Het gebouwde erfgoed is opgenomen in de Erfgoedwet.

Cultuurlandschap minder stevig verankerd in wetgeving
Het cultuurlandschap is minder stevig verankerd in wetgeving. Met de wijziging van de Erfgoedwet in 2015 is cultuurlandschap op beschermend niveau deels ondergebracht binnen de Omgevingswet en een deels in regelgeving. Door verschuiving van bestuurlijke verantwoordelijkheden is de rol van gemeenten en provincie belangrijker geworden bij de bescherming van het cultuurlandschap. Dit laatste maakt het relatiebeheer van de provinciale organisaties met hun lokale en regionale bestuurders van groot belang.