Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Landschap

Landschap is een resultante van natuur en cultuur met een eigen specifieke schaal en samenhang. De natuurlijke ondergrond vormt de basis van ieder landschap. In het ene landschap is dat duidelijker te zien dan in het andere. Stuwwallen, duinen en rivieren zijn niet te missen, terwijl een veenlandschap vaak alleen door indirecte kenmerken is te onderscheiden van een kleilandschap. Let in dat laatste geval maar eens op de waterstand in de sloten. Mensen hebben in de loop der eeuwen de natuurlijke situatie in ieder landschap benut en aangepast. En dat zien we terug in de vorm van nederzettingspatronen, verkavelingsstructuren en karakteristieke landschapselementen.

Kwaliteitskenmerk van een landschap
Die eigen kenmerkende elementen en patronen geven ieder landschap zijn eigen identiteit. Het kunnen terugzien van die identiteit is een belangrijk kwaliteitskenmerk van een landschap. In het bijzonder als de historie en de samenhang tussen natuur en menselijke activiteiten zijn te herkennen. Van belang is dat mensen zich verbonden voelen met hun landschap. De provinciale organisaties van LandschappenNL zetten zich in om de kwaliteit van landschappen met de bewoners te beschermen en te versterken. 

LandschappenNL 
LandschappenNL zet zich in voor behoud en versterking van de kwaliteit van ons landschap. Op landelijk niveau behartigen we de belangen van het landschap via lobby en beleidsbeïnvloeding in politiek Den Haag. Het vertrekpunt daarbij is een visie die uitgaat van een mix van terugkerende aandachtspunten én maatwerk van onze provinciale organisaties. Regionale identiteit en duurzaamheid staan daarbij voor ons altijd centraal. Dat blijkt ook uit onze praktijk die er op is gericht de gebruikers van het landschap, de bewoners, de recreanten, de mensen die er werken te betrekken bij beheer, behoud en ontwikkeling.