"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

Samenwerking

Voor het thema landschap werkt LandschappenNL in de landelijke lobby samen met natuur- en milieuorganisaties die zich hebben verenigd in het G11 overleg. Dit netwerk bestaat uit organisaties als Natuurmonumenten, Milieufederaties, soortenbeschermende organisaties, Federatie Instandhouding Monumenten. Op inhoudelijk niveau werkt LandschappenNL samen met deskundige partners als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Alterra, Rijksuniversiteit Groningen (Kenniscentrum Landschap) e.a.