Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Natuur

Natuur bestaat uit alle individuele plant- en diersoorten (inclusief de mens) én de resultante van hun voorkomen en onderlinge relaties vormgegeven in complexe levensgemeenschappen die mede bepaald door abiotische omstandigheden en menselijk ingrijpen leiden tot het landschap om ons heen. Het Nederlands landschap is in grote mate door de mens vormgegeven. Dat heeft geleid (en leidt nog steeds) tot het specifiek voorkomen van soorten, maar ook tot het afnemen en verdwijnen van soorten (afname van biodiversiteit) omdat het leefgebied van de betreffende soort ontstaat of juist verdwijnt als gevolg van menselijk handelen.

​Natuur in Nederland is beschermd door wetten
Natuur in Nederland is beschermd door wetten zoals de Natuurbeschermingswet en door Europese richtlijnen, zoals de Vogel- en habitatrichtlijn. Hoewel er voorbeelden zijn van soorten die dankzij het beheer van natuurgebieden terug zijn gekomen als broedvogel, zoals de visarend, nam toch de biodiversiteit de afgelopen decennia ook in natuurgebieden af. De laatste 10 jaar is er sprake van een matige toename van populaties (rapport WNF 2015).

LandschappenNL
LandschappenNL draagt bij aan het behoud van plant- en diersoorten door het beheren van bijna 1.000 natuurgebieden met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Daarnaast ondersteunt LandschappenNL ook duizenden vrijwilligers die zich bezig houden met de bescherming en monitoring van met name diersoorten in het agrarisch gebied, zoals weidevogels en uilen.