"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

Actueel

Reactie Natuurmonumenten en LandschappenNL op IPO voortgangsrapportage

27-11-2017 - Deze maand verscheen de derde voortgangsrapportage natuur. Provincies dragen de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer en dat is bij hen in goede handen. De rapportage bekijkt hoe ver de provincies zijn met de uitvoering van het in 2013 gesloten Natuurpact. Hierin hebben rijk en provincies afspraken gemaakt over het realiseren van natuurambities en de financiering ervan.... Lees meer

Sloot niet erkend als vergroeningselement binnen GLB

18-05-2016 - Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vindt dat sloten onvoldoende meerwaarde hebben voor de biodiversiteit en wil sloten om die reden niet aanmerken als een vergroeningselement... Lees meer

Pad door leefgebied wisenten en Przewalskipaarden geopend

12-05-2016 - Oog in oog komen staan met een wisent of Przewalskipaard kan vanaf nu wel heel letterlijk in Natuurpark Lelystad. Het gebied van deze bijzondere dieren heeft niet langer alleen omheining... Lees meer

Brabants Landschap wil fonds voor schade bij dumpen van asbest in de natuur

11-05-2016 - Het dumpen van asbest in de bossen in West-Brabant neemt toe. De afgelopen week vonden boswachters drie gedumpte zakken asbestplaten- en buizen in de bossen rondom Bergen op Zoom. Brabants Landschap vermoedt dat de stijging te maken heeft met het verbod op asbestdaken vanaf 2024. vinciaal fonds om te voorkomen dat alleen grondeigenaren opdraaien voor de opruimkosten.... Lees meer

Nieuwe afspraken bosgroepen en houthandel over bepaling houtgehalte in stapel

11-05-2016 - De houthandel verenigd in de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en de Unie van Bosgroepen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de conversiefactor die gebruikt wordt bij de bepaling van het gehalte aan massief hout in een rolstapel. ... Lees meer

Zuid-Holland Landschap koopt cruciale delen Zouweboezem

15-03-2016 - Het Zuid-Hollands Landschap heeft begin maart tijdens een openbare veiling ruim vijf hectare rietland aangekocht in het Natura 2000-gebied de Zouweboezem nabij Ameide. De voormalige productie-rietvelden voegen we toe aan de bestaande natuur die we daar al in bezit hebben.... Lees meer

Invoerdatum Wet natuurbescherming van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017

04-02-2016 - Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in goed overleg met de provincies besloten de datum van invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming te verschuiven van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017.... Lees meer

Brede coalitie wil stop op intensivering melkveehouderij

21-01-2016 - Een brede groep organisaties luidt de noodklok over de intensivering en groei van de melkveehouderij.... Lees meer

Ministerie van Economische Zaken kondigt Plan van Aanpak Weidevogels aan

12-12-2015 - Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd samen met betrokken partijen in 2016 een Plan van Aanpak Weidevogels op te zullen stellen. LandschappenNL is daar blij mee,... Lees meer

Reactie op het rapport ‘Monumenten: Inspiratiebron voor natuur!’

25-11-2015 - van Prof. Mr Pieter van Vollenhoven. Bron van inspiratie vormen de ervaringen van de voorzitter van de commissie, prof. mr Pieter van Vollenhoven,... Lees meer

Brief: Behoud Vogel- en Habitatrichtlijnen in huidige vorm

18-11-2015 - Een van de onderwerpen die tijdens het Nederlands voorzitterschap aan de orde zal komen, is de huidige evaluatie (fitness check) van beide Europese Natuurrichtlijnen: de Vogel- en Habitatrichtlijnen.... Lees meer