"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

Samenwerking

Voor het thema Natuur werkt LandschappenNL in de landelijke lobby samen met andere terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en met soorten beschermende organisaties zoals Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Voor de lobby én de feitelijke bescherming van soorten in boerenland werkt LandschappenNL samen met de agrarische collectieven/agrarische natuurverenigingen verenigd in de landelijke koepelorganisatie SCAN en met vele lokale vrijwilligersgroepen.

​LandschappenNL
LandschappenNL levert bijdragen aan diverse overlegstructuren met betrekking tot beheer zoals de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer en met betrekking tot onderzoek zoals het deskundigenteam Cultuurlandschap van het OBN (Onderzoek Bos en Natuur). Verder wordt ook samengewerkt met Alterra/Wageningen Universiteit Research, diverse universiteiten en onderzoeksbureaus.