"Hier kan eventueel een mooie quote"

Gezocht: bestuurders voor natuurterreinen in 21 waterschappen

Heeft u plezier in het agenderen en proactief uitdragen van de belangen van natuurterreinen? Bent u op uw gemak in een complexe bestuurlijke en politieke omgeving? Dan zijn wij op zoek naar u. Omdat water van cruciaal belang is voor natuurterreinen hebben we een betrokken bestuurder nodig die onze belangen vertegenwoordigt in het waterschapsbestuur. 

Wie zoeken wij?
Vanwege de waterschapsverkiezingen in 2019 zijn we op zoek naar 26 betrokken 

Bestuurders voor natuurterreinen in 21 waterschappen 

Openingsdatum:  1 maart 2018
Sluitingsdatum:  1 mei 2018 

Wat houdt de functie in?
De waterschapsbestuurder voor natuurterreinen zit namens de natuurterreineigenaren in het algemeen bestuur van het waterschap. Dit betekent dat u de belangen behartigt van eigenaren zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit en de Landschappen. Daarom onderhoudt u nauw contact met hen. U bent in het waterschapsbestuur het gezicht van de natuurterreineigenaren. Naast de vertegenwoordigers voor natuurterreineigenaren zitten in het waterschap ook vertegenwoordigers van de bewoners (via verkiezingen), de agrariërs en het bedrijfsleven. 

Functieomvang: Minimaal 2-3 dagen per maand 

Duur: 4 jaar 

Wat verwachten wij? 

  • Kennis van natuurbeheer en waterschapszaken in het werkgebied van het waterschap.
  • Plezier in het agenderen en proactief uitdragen van de belangen van natuurterreinen.
  • Kennis van en ervaring met bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen.
  • Effectief functioneren in een complexe bestuurlijke en politieke omgeving.
  • Aantoonbare competenties: uitstekende communicatieve vaardigheden, sensitiviteit, netwerken, overzichtsvorming, omgevingsbewustzijn.
  • Niet noodzakelijk, wel een pré: inzicht in complexe begrotingen en jaarrekeningen. 

Wat bieden wij?
De vergoeding voor deze functie verschilt per waterschap. Over het algemeen gaat het om een bedrag van ongeveer € 400,- per maand. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt u ondersteund door het waterschap. De VBNE ondersteunt u op afstand inhoudelijk bij uw bestuurswerk door minimaal twee keer per jaar landelijke bijeenkomsten te organiseren voor alle waterschapsbestuurders voor natuurterreinen.   

Wie zijn wij?
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor bos- en natuurterreineigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in brede zin. Onze leden zijn: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen zij bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland.  Voor de categorie Natuurterreinen is de VBNE bij Ministerieel Besluit aangewezen als benoemende organisatie van waterschapsbestuursleden. Meer informatie vindt u in onze regeling.  

Wat is de procedure?
De werkorganisatie van de VBNE is de overkoepelende organisatie die de benoeming van dat waterschapsbestuursleden voor natuurterreinen organiseert. Daarnaast heeft het bestuur van de VBNE elf benoemingsadviescommissies geïnstalleerd die de gesprekken met de kandidaten zullen voeren. De VBNE zorgt ervoor dat deze commissies de formulieren en CV’s van de kandidaten tijdig zullen ontvangen. De gesprekken vinden plaats in de periode 1 mei tot 1 juli 2018. 

U kunt uw CV en formulier tot 1 mei 2018 sturen naar Anne Reichgelt, adviseur beheerpraktijk bij de VBNE.

Voor meer informatie kunt u haar bereiken op:
Telefoon:  06-54630367
E-mail:   a.reichgelt@vbne.nl   

Let op: voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het waterschap is vereist dat u voldoet aan de eisen van de Waterschapswet, artikel 31 en 33.