"Hier kan eventueel een mooie quote"

Gezocht: bestuurdersassistenten voor natuurterreinen in 21 waterschappen

Heb je hart voor de natuur? Ben je benieuwd hoe een waterschapsbestuur functioneert? Dan zijn wij op zoek naar jou. Als bestuurdersassistent voor natuurterreinen in een waterschap kan je laagdrempelig kennismaken met een oer-Nederlands overheidsorgaan en tegelijkertijd zet je je in voor natuur. Want water is van cruciaal belang voor natuurterreinen.  

Wie zoeken wij?
Vanwege de waterschapsverkiezingen in 2019 zijn we op zoek naar enthousiaste  bestuurdersassistenten voor natuurterreinen in 21 waterschappen  

Openingsdatum:  1 maart 2018
Sluitingsdatum:  1 mei 2018  

Wat houdt de functie in?
De bestuurdersassistent of fractievolger voor natuurterreinen ondersteunt de bestuurder voor natuurterreinen bij zijn of haar werk in het algemeen bestuur van het waterschap. Dit betekent dat je samen met de bestuurder vergaderingen voorbereidt. Je neemt zitting in diverse inhoudelijke commissies van het waterschap en onderhoud je contacten met eigenaren zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit en de Landschappen. De precieze invulling van de functie verschilt per waterschap, maar over het algemeen heeft de bestuurdersassistent geen stemrecht.

Functieomvang: Minimaal 1-2 dagen per maand  

Duur: 4 jaar  

Wat verwachten wij?  

  • Enige kennis van natuurbeheer en waterschapszaken.
  • Enige kennis van en ervaring met bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen.
  • Aantoonbare competenties: communicatieve vaardigheden, sensitiviteit, netwerken.  

Wat bieden wij?
De functie is onbezoldigd. De VBNE ondersteunt je op afstand inhoudelijk bij je werk door minimaal twee keer per jaar landelijke bijeenkomsten te organiseren voor alle waterschapsbestuurders voor natuurterreinen en hun assistenten.  

Wie zijn wij?
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is een privaatrechtelijke vereniging, van en voor bos- en natuurterreineigenaren. De VBNE ondersteunt het professioneel bos -en natuurbeheer van de leden in brede zin. Onze leden zijn: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen vertegenwoordigen zij bijna alle bos- en natuurgebieden in Nederland.  Voor de categorie Natuurterreinen is de VBNE bij Ministerieel Besluit aangewezen als benoemende organisatie van waterschapsbestuursleden. Meer informatie vind je in onze regeling.  

Wat is de procedure?
De werkorganisatie van de VBNE is de overkoepelende organisatie die de benoeming van waterschapsbestuursleden voor natuurterreinen en hun assistenten organiseert. Daarnaast heeft het bestuur van de VBNE elf benoemingsadviescommissies geïnstalleerd die de gesprekken met de kandidaten zullen voeren. De VBNE zorgt ervoor dat deze commissies de formulieren en CV’s van de kandidaten tijdig zullen ontvangen. De gesprekken vinden plaats in de periode 1 mei tot 1 juli 2018.  Je kan je CV en sollicitatieformulier tot 1 mei 2018 sturen naar Anne Reichgelt, adviseur beheerpraktijk bij de VBNE. Voor meer informatie kun je haar bereiken op  

Telefoon:  06-54630367
E-mail:   a.reichgelt@vbne.nl