"Hier kan eventueel een mooie quote"

Opleidingsplaats BBL - Friesland (Katlijk)

It Fryske Gea (het Friese Landschap, onderdeel van de 12 Landschappen) biedt jaarlijks aan 4 leerlingen een opleidingsplaats. Het gaat om leerlingen die een MBO opleiding op het gebied van Bos- en Natuurbeheer (of vergelijkbaar) volgen. In ieder district is ruimte voor één BBL-leerling. Omdat de meeste BBL-trajecten meerdere jaren in beslag nemen, wordt het aantal beschikbare opleidingsplaatsen ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor komend schooljaar 2020/2021 is It Fryske Gea op zoek naar:

• 1 BBL-leerling Schaapsherder of leerling Bos- & Natuurbeheer (of vergelijkbaar) op MBO niveau 3 of 4, standplaats Katlijk.

De districten
It Fryske Gea is opgedeeld in vier districten. Ieder district heeft zijn eigen specifieke natuurlijke kenmerken en charmes. Hieronder een korte toelichting op het district waar een BBL-opleidingsplaats beschikbaar is.
District Súd - standplaats Katlijk District Súd is een gevarieerd gebied op de zandruggen van de beekdalen van het Koningsdiep, de Tsjonger en de Lende met (moeras)bossen, veel heide, voormalige zandverstuivingen, veenweides, rietmoerassen en beekdalgraslanden en heeft totaal een oppervlakte van 3000 ha. De standplaats ligt midden in het Ketlikerskar, dat gekenmerkt wordt door voormalig productiebos en heide. Andere terreinen die ook onder het district vallen zijn de Lendevallei rondom Wolvega en het Easterskar te Rotstergaast. Naast enkele kleinere heideterreinen begrazen we ook nog hoedend met heideschapen op it Mandefjild bij Bakkeveen (Schaapskooi), de Schaopedobbe te Elsloo, Delleboersterheide en Diaconievene te Oldeberkoop.

Wie zoeken we?
Profiel leerlingen MBO niveau 3 of 4

 • Praktische instelling
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Actieve leerhouding
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Flexibiliteit in werktijden en -locaties
 • Interesse voor natuur(beheer)
 • Bij voorkeur in bezit van certificaten voor bosmaaier, kettingzaag, etc.

Indien je solliciteert voor de BBL-leerling Schaapsherder:

 • Basiskennis van schapen
 • Het bezit van een rijbewijs BT is een pré.
 • Voor het vervoer van de schapen is een rijbewijs BE een pré.

Wat heeft It Fryske Gea te bieden?

 • Opleidingsplaats in een gevarieerd natuurgebied
 • Begeleiding door professionals met veel kennis en ervaring
 • Binnen kaders veel ruimte voor eigen inzicht
 • Informele werksfeer
 • Werkkleding in bruikleen
 • Tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging van een jaar gedurende de opleiding
 • 4 werkdagen per week waarvoor je 120% van het minimumloon ontvangt. De hoogte is afhankelijk van je leeftijd. Meer informatie vind je op: www.rijksoverheid.nl
 • 20 verlofdagen en 16 adv-dagen per jaar
 • Reiskosten vergoeding van € 0,19 per km met een maximum van € 11,40 per dag.
 • De mogelijkheid om te solliciteren op interne vacatures mochten die zich voordoen

Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats?
Stuur jouw cv op samen met een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij graag als leerling aan de slag wil bij It Fryske Gea. Geef in de brief aan welk profiel (Schaapsherder of Bos- en natuurbeheer) jouw voorkeur heeft. De cv en motivatiebrief kun je mailen naar: sollicitatie@itfryskegea.nl o.v.v. BBL Sûd 2020/2021. Je reactie moet uiterlijk 31 maart binnen zijn.

Hoe gaat het verder?
De brieven en cv’s worden getoetst aan de profielen zoals hierboven genoemd. Het profiel van Schaapsherder is nieuw voor onze organisatie en zetten we bij wijze van experiment uit. Afhankelijk van sollicitatiebrieven (en -gesprekken) behouden wij ons het recht voor om de voorkeur uit te laten gaan naar een leerling Bos- en Natuurbeheer. Daarnaast wordt gekeken naar de motivatie, eventuele activiteiten van de leerling die aansluiten bij het werkveld en de reisafstand tussen de woonplaats van de leerling en de standplaats Katlijk. Op basis hiervan worden begin april een aantal leerlingen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in het district. De leerlingen die niet worden uitgenodigd ontvangen hiervan een bericht. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 15 april. Uit de genodigden wordt vervolgens een keuze gemaakt. Met deze persoon wordt een gesprek gepland om de leer-werkovereenkomst te tekenen en andere formaliteiten af te handelen.