"Hier kan eventueel een mooie quote"

Terreinmedewerker regio Midden Brabant (40 uur)

Brabants Landschap is een particuliere natuurbeschermingsorganisatie die zich richt op het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in de provincie Noord- Brabant. Brabants Landschap beheert circa 18.000 ha. bos- en natuurterrein. Naast aankoop en terreinbeheer werkt de stichting met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer aan verbetering van de landschappelijke kwaliteiten in het agrarisch gebied.

Wij hebben per 1 oktober 2019 plaats voor een:

Terreinmedewerker regio Midden Brabant (40 uur per week)
In deze zeer diverse regio, met onder andere de Brand, Oude Hondsberg en landgoederen zoals Eikenhorst, Haanwijk en Zegenwerp ga je je voornamelijk bezig houden met de praktische uitvoering van het beheer.
Context:
1. in stand houden, herstellen en ontwikkelen van natuur-, bos-, landschapsrecreatieve
en cultuurhistorische waarden binnen de beheereenheid;
2. het in opdracht uitvoeren van terrein- en onderhoudswerkzaamheden op het gebied
van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie met ruimte voor eigen inbreng;
3. rapporteert aan de beheerder.

Verantwoordelijkheden
Is verantwoordelijk voor:

 • het plannen en uitvoeren van terrein- en onderhoudswerkzaamheden van de binnen de beheereenheid gelegen terreinen in de context van beheer- en werkplannen;
 • een zorgvuldig en veilig gebruik van materieel en veiligheidsmiddelen.

Levert een bijdrage aan:

 • de planning en uitvoering van activiteiten gerelateerd aan het (dagelijks) beheer van de binnen de beheereenheid gelegen terreinen;
 • het onderhoud van gebouwen en apparatuur;
 • begeleiden van vrijwilligers, stagiaires, ingehuurd personeel, externe partijen en projecten;
 • de uitvoering van het voorlichtings- en excursieprogramma binnen de beheereenheid.

Signaleert:

 • externe ontwikkelingen die mogelijk een relatie hebben met de terreinen binnen de beheereenheid.
 • Aandachtspunten voor het toezicht op de terreinen, contact met BOA’s

Vertegenwoordigt de organisatie bij:

 • externe partijen zoals pachters, aannemers, bezoekers, vrijwilligers, organisaties;
 • vervangt zo nodig de beheerder als aanspreekpunt voor de natuurterreinen binnen de beheereenheid.

Karakteristieken van de functie
Beroeps- of vakgerichte werkzaamheden met enige ruimte voor keuzen in de uitvoering. Daarnaast betreft het onderwerpen, projecten of taken met een beperkte diversiteit in problematiek. Het werk wordt gedaan op basis van algemeen gestelde aanwijzingen. De uitvoering wordt gedaan volgens eigen inzicht. Kennis en organisatorische vaardigheid en inzicht wordt gevraagd. Er worden algemene rapportages van de voorgang van de werkzaamheden en toelichting op de (natuur)waarnemingen overlegd.

Competenties
Organisatie gericht: communiceren, resultaat- en samenwerkingsgericht, gastheer.
Functie gerelateerd: communiceren, coachen, flexibiliteit, zelfstandige werkhouding omgevingsbewustzijn, plannen en voortgangsbewaking.
Gezien de hoeveelheid landgoederen in de beheerregio is kennis van, en ervaring met het beheer van (Rijksmonumentale) parken en tuinen een pré. Het woonachtig zijn in de regio ‘s-Hertogenbosch, of de intentie daar naar toe te verhuizen is een pré. 

Vereisten

 • MBO (plus), Bos- en Natuurbeheer niveau 4.
 • Ruime basiskennis van veldbiologie, ecologie en natuurbeheer.
 • Beschikking over een rijbewijs B of BE
 • Bereidheid om incidenteel op onregelmatige tijden (buiten kantooruren, op zaterdag en zondag) te werken

Wij bieden

 • een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
 • een aantrekkelijke werkomgeving en collegiale sfeer; standplaats Sint-Michielsgestel
 • salariëring functieschaal 4, Raam CAO Bos en Natuur, ondernemersdeel De Landschappen;
 • een wekelijkse opbouw van 3 extra verlofuren bij een 40-urige werkweek.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV uiterlijk 1 juli a.s. sturen naar Brabants Landschap, Postbus 80, 5076 ZH Haaren, telefoon 0411-622775 of digitaal via info@brabantslandschap.nl.
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de heer ing. M.F. Fliervoet, districtbeheerder Oost Brabant via bovenstaand telefoonnummer of emailadres.