"Hier kan eventueel een mooie quote"

Vacature: medewerker financiële administratie en archivering

It Fryske Gea is de natuurbeschermingsorganisatie in Fryslân en werkt dagelijks aan natuurbescherming en -ontwikkeling, maar ook aan de bescherming en ontwikkeling van het Friese landschap en cultuurhistorie. It Fryske Gea wordt gevormd door 73 werknemers en ruim 400 vrijwilligers die in hun werk worden gesteund door ruim 36.000 leden.

Vacature medewerker financiële administratie en archivering (32 uur per week)

Per april 2019 ontstaat er een vacature voor financiële administratie en archivering. De belangrijkste taken van deze functionaris liggen op het gebied van de crediteurenadministratie en het correct verwerken van de bankmutaties. Daarnaast staat It Fryske Gea voor de uitdaging om het archief te digitaliseren. Van de medewerker wordt verwacht hierin actief mee te denken en bij de implementatie een grote rol op zich te nemen. Vervolgens is het de taak van de medewerker om het archief bij te houden en te beheren.

” Harde werker die op accurate wijze de geldstromen verwerkt en voor wie Exact geen geheimen kent. “

Resultaatgebieden
Crediteurenadministratie

De medewerker is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte registratie, codering en boeking van inkomende facturen. De medewerker verwerkt alle voorkomende mutaties en betalingen in de boekhouding en draagt zorg voor de betaling van crediteuren. Daarnaast fungeert de medewerker als vraagbaak op het gebied van de crediteurenadministratie.

Ledenadministratie
De medewerker is verantwoordelijk voor een financieel juiste verwerking van contributies en wijzigingen in de ledenadministratie. Daartoe controleert de medewerker betalingen, verstuurt herinneringen en heeft telefonisch contact met leden. De medewerker fungeert als vraagbaak op het gebied van ledenadministratie en waar nodig worden werkzaamheden overgenomen van de Medewerker Ledenadministratie.

 Archivering
De medewerker is verantwoordelijk voor het zelfstandig inrichten, onderhouden en aanvullen van het dossier- en archiefsysteem (het betreft hier algemene archief en dossiers; het rapportenarchief wordt door de Medewerker Natuurkwaliteit bijgehouden). In dat kader zorgt de medewerker voor het coderen en opbergen van alle aangeleverde dossier- en archiefstukken. Op aanvraag van collega’s worden dossier- en archiefstukken door de medewerker uit het archief gehaald. Digitalisering van het archief is in voorbereiding en moet binnen enkele jaren gerealiseerd zijn. De medewerker speelt hierin een sleutelrol.

Functie-eisen

 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis op het gebied van Exact, Synergy en Scansys
 • Kennis van en ervaring met het Office-pakket

 Kerncompetenties

 • Leergierigheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken

Competenties

 • Accuratesse
 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Plannen en organiseren
 • Discretie
 • Zelfstandigheid

Algemeen
De werkdagen worden in overleg bepaald. Het betreft eerst een arbeidsovereenkomst van een jaar, waarna bij tevredenheid van beide partijen de aanstelling wordt omgezet naar een vast dienstverband. Het kunnen tonen van een VOG is een voorwaarde voor het verkrijgen van een aanstelling.

De functie is ingeschaald in functieschaal 4 met een doorloop van € 2.364,- tot maximaal € 2.845,- per maand bij een fulltime dienstverband van 37 uur. De cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing. Inschaling gebeurt op basis van relevante werkervaring.

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel?
Dan ontvangen we graag een motivatiebrief met CV via sollicitatie@itfryskegea.nl o.v.v. Medewerker financiële administratie.
Reageren is mogelijk tot en met zondag 20 januari 2019. De eerste gespreksronde staat gepland op donderdag 7 februari 2019. De tweede gespreksronde staat gepland op woensdag 13 februari 2019. Het aanstellingsgesprek staat gepland op dinsdag 26 februari 2019.
Heb je nog vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Jacko de With (hoofd financiën, en leidinggevende van de functionaris) tussen 9.00 uur en 17.00 uur op 10 en 17 januari 2019 via 06 – 46 87 85 12.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.