"Hier kan eventueel een mooie quote"

Vacature: Rayonbeheerder Noord/Hunzedal

Stichting Het Drentse Landschap zet zich al 85 jaar in om alles wat Drenthe maakt, te beheren en te behouden. Als provinciale trustorganisatie hebben wij inmiddels de zorg over bijna 9.000 hectare natuur, 300 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten. Wij doen dit mooie werk met 42 betrokken medewerkers en een team van ruim 350 vrijwilligers, vanuit verschillende locaties in Drenthe.

Er is een vacature ontstaan voor een:

Rayonbeheerder Noord /Hunzedal (1,0 fte)

Rayon Noord is een mooi en uitdagend rayon, mede omdat het Hunzedal er onderdeel van uitmaakt. In het Hunzedal zijn de laatste 20 jaar veel nieuwe natuurgebieden ingericht die een adequaat beheer vergen. De komende jaren komen daar nog diverse nieuwe gebieden bij. Dit is een prachtige uitdaging.

Als rayonbeheerder Noord werk je samen met de rayonbeheerders Midden en Zuid, de terreinmedewerkers en de (staf)medewerkers in Assen. Je leidinggevende is het teamhoofd Natuur en Landschap.

De rayonbeheerder Noord:

 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het beheer van de natuurterreinen.
 • Vertaalt de beheerplannen en beheerevaluaties naar een eigen jaarplan met concrete beheerwerkzaamheden per terrein inclusief uitvoeringsopdrachten.
 • Organiseert en plant de werkzaamheden in de vorm van uitvoeringsopdrachten en instrueert wekelijks de (terrein)medewerkers en vrijwilligers(groepen).
 • Organiseert en controleert de vee-verzorging in de terreinen.
 • Geeft leiding aan de terreinmedewerkers. Houdt regelmatig gesprekken met de medewerkers en vrijwilligers(groepen) en is verantwoordelijk voor hun opleiding/training alsmede ARBO-zaken.
 • Organiseert en plant de inzet van aannemers en pachters en zorgt (mede) voor de contractuele financiële afspraken en de controle ervan.
 • Neemt initiatief bij onvolkomenheden of calamiteiten en stemt waar nodig werkzaamheden af met de collega- rayonbeheerders en overige medewerkers (bv. ecologen) bij Het Drentse Landschap.
 • Werkt mee in diverse projectgroepen binnen Het Drentse Landschap en ontwikkelt mede nieuw beleid en procedures, zoals voor houtverkoop, inzet van BOA’s e.d..
 • Werkt mee aan beheerplannen, beheer en/of terreinevaluaties dan wel ontwikkelingen op het raakvlak van natuurbeheer en monumentaal erfgoed.
 • Draagt zorg voor het up-to-date houden van de recreatieve voorzieningen in de terreinen.
 • Onderhoudt zakelijke relaties met pachters, jagers, toezichthouders, collega-natuurbeheerders, lokale overheden zoals waterschappen en gemeenten. Met name in het Hunzedal is het onderhouden van contacten met pachters een belangrijk aspect. Neemt actief deel aan externe werkgroepen/begeleidingsgroepen/platforms.
 • Geeft voorlichting en excursies aan groepen en staat de media te woord over specifieke aangelegenheden in de natuurterreinen (na overleg met de afdeling Communicatie).
 • Draagt (mede) zorg voor correcte (financiële) administratie, zoals de vrijwilligerscontracten, de pachtcontracten en vee-registraties.
 • Zorgt samen met het teamhoofd voor een goede financiële huishouding binnen rayon Noord (jaarrekening, investeringsplannen, begroting).

Wij zoeken:

 • Een enthousiaste collega voor deze spilfunctie met leidinggevende ervaring en kennis van de (Drentse) natuur en landschapselementen en in enige mate ook monumentaal erfgoed.
 • Je hebt minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding (bijv. Helicon Velp) en aantoonbare ervaring op het gebied van praktisch natuurbeheer en het inzetten van vee bij natuurbeheer.
 • Als rayonbeheerder kan je zelfstandig werken, neem je initiatieven en heb je plezier in het samenwerken en onderhandelen met diverse medewerkers, in- en extern. Je kunt meewerken in projecten en je kunt uitvoeringsopdrachten en eenvoudige rapportages schrijven.
 • Tevens ben je kostenbewust en heb je ervaring in financieel administratieve planning en verslaglegging.
 • Je bent bereid flexibel te werken, soms ook buiten de reguliere werktijden, zoals bij calamiteiten of piekbelasting. Deze extra uren worden gecompenseerd in tijd.
 • Het bezit van een rijbewijs BE en de inzet van een eigen auto is vereist.

We bieden:
Een verantwoordelijke, uitdagende functie waarbij je zowel zelfstandig als ook in teamverband werkt. Je werkt in een organisatie met een pro-actieve houding die zich dagelijks inzet voor behoud en verbetering van de kwaliteit van Het Drentse landschap in al haar facetten.

Inschaling vindt plaats in de aanloop- of functieschaal 6, afhankelijk van kennis en ervaring minimaal € 2494,79 en maximaal € 3526,86 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (37 uur/week). Het betreft een vaste formatieplaats. Wij bieden een jaarcontract aan en bij wederzijdse tevredenheid kan dit omgezet worden naar een vaste arbeidsovereenkomst.

De standplaats is kantoor Westerbork.
De cao Bos en Natuur/Landschapsdeel is van toepassing. Er is ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke scholing.

Zin om de solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV voor donderdag 7 februari naar: sollicitatie@drentslandschap.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 en 12 februari 2019 in Assen.
Meer informatie kun je vragen aan Uko Vegter, teamhoofd Natuur en Landschap, 06-46743339.