Menu
Sluiten

Drie terreinmedewerkers

Bij Brabants Landschap zetten we ons in voor natuur, landschap en erfgoed. Dat doen we zelf, door het aankopen en beheren van natuurgebieden en erfgoed. Met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer zetten we ons in voor een aantrekkelijk cultuurlandschap, waarin we samen met vrijwilligers, boeren en particulieren hard werken om meer biodiversiteit voor elkaar te krijgen.

Wij hebben per 1 juli 2022 plaats voor:

Drie terreinmedewerkers
voor 40 uur per week

Bij Brabants Landschap hebben we de functie Terreinmedewerker A en Terreinmedewerker B.
De terreinmedewerkers B houden zich voornamelijk bezig met praktische uitvoering in het veld en de aansturing van aannemers en loonwerkers. Bij de terreinmedewerkers A komt daar nog bij dat je af en toe de beheerder vervangt, een grotere rol hebt in communicatie (zoals het geven van een excursie) en bij het afsluiten van overeenkomsten (pacht en inscharing). Naast de praktische uitvoering stel je algemene rapportages op over de voortgang van werkzaamheden en (natuur)waarnemingen.
Het kan voorkomen dat werkzaamheden (b.v. in het geval van calamiteiten) buiten kantooruren plaatsvinden.

We zijn hier naar op zoek:

Midden Brabant – Terreinmedewerker A
In deze diverse regio, met onder andere het kleinschalig agrarisch landschap van de Mortelen, de Scheeken en het Nuenens Broek, ga je je voornamelijk bezig houden met de praktische uitvoering van het beheer. Een accent hierbij komt o.a. te liggen op het beheer van het leefgebied van edelherten.
Je doet dit door het in opdracht (laten) uitvoeren van terrein- en onderhoudswerkzaamheden op deze gebieden met ruimte voor eigen inbreng, bijvoorbeeld bij het rasterwerk. Je werkt nauw samen met je twee collega terreinmedewerkers. De beheerder is je direct leidinggevende. Indien noodzakelijk kan je de beheerder vervangen, het is daarom ook belangrijk dat je het niet erg vindt om dan ook administratieve klussen aan te pakken. Je hebt daarom (basis) kennis op het gebied van ICT.
Standplaats: Oirschot

Zuidoost Brabant – Terreinmedewerker A
In deze diverse regio, met een groot areaal bos, heide en beekdalen (o.a. Herbertusbossen, Valkenhorst, Groote Heide), ga je je voornamelijk bezig houden met de praktische uitvoering van het beheer. Je doet dit door het in opdracht (laten) uitvoeren van terrein- en onderhoudswerkzaamheden op deze gebieden met ruimte voor eigen inbreng. Accenten hierbij komen te liggen bij het beheer van het visvijvercomplex op Valkenhorst en de begeleiding van vrijwilligers. Er is in deze regio een groot areaal heideterreinen (waaronder ook Natura2000). Het begeleiden van aannemers die hier werkzaamheden uitvoeren en de partijen die schapenbegrazing uitvoeren, hoort dan ook zeker tot de werkzaamheden. Het is dan ook een pluspunt wanneer je kennis hebt van heidebeheer. Je werkt nauw samen met je collega terreinmedewerker. De beheerder is je direct leidinggevende. Indien noodzakelijk kan je de beheerder vervangen.
Standplaats: Heeze

De Kempen – Terreinmedewerker B
In deze zeer diverse regio, met onder andere grote heidegebieden, zoals de Regte Heide, Landschotsche Heide, Neterselsche Heide, de mooie beekdalen van de Grote en Kleine Beerze en de Reusel, ga je je voornamelijk bezig houden met de praktische uitvoering van het beheer. Het doel is het in stand houden, herstellen en ontwikkelen van natuur-, bos-, landschaps- en cultuurhistorische waarden binnen de beheereenheid.
Je doet dit door het in opdracht uitvoeren van terrein- en onderhoudswerkzaamheden op deze gebieden met ruimte voor eigen inbreng. Je werkt nauw samen met je twee collega terreinmedewerkers. De beheerder is je direct leidinggevende.
Standplaats: Riel

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • het plannen en realiseren van terrein- en onderhoudswerkzaamheden binnen de
 • beheereenheid volgens werkplanning;
 • een zorgvuldig en veilig gebruik van materieel en veiligheidsmiddelen;
 • het bijdragen aan onderhoud van gebouwen, apparatuur, recreatieve voorzieningen en bebording;
 • het ondersteunen bij de uitvoering van het voorlichtings- en excursieprogramma binnen de beheereenheid;
 • het begeleiden van stagiaires, vrijwilligers, ingehuurd personeel en externe partijen;
 • het afsluiten van gebruiksovereenkomsten (Terreinmedewerker A).

Wie ben jij?

 • Je hebt MBO (plus) werkniveau, bij voorkeur Bos- en Natuurbeheer niveau 4.
 • Je hebt ruime basiskennis van veldbiologie, ecologie en natuurbeheer.
 • Je hebt beschikking over een rijbewijs B of BE;
 • Je bent woonachtig in de omgeving van de standplaats; bereidheid om te verhuizen is een pré;
 • Je hebt de bereidheid om incidenteel op onregelmatige tijden (buiten kantooruren, op zaterdag en zondag) te werken;
 • Je bent communicatief, kan goed samenwerken, hebt overtuigingskracht en bent resultaatgericht;
 • Je bent als medewerker van Brabants Landschap een ambassadeur voor ons wek.

Wij bieden

 • een jaarcontract, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband;
 • salariëring functieschaal 4 (Terreinmedewerker B) of 5 (Terreinmedewerker A), Raam CAO Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen;
 • een ambitieus en gezellig team; samen de schouders eronder zetten;
 • aantrekkelijke werkomgeving en collegiale sfeer;
 • een wekelijkse opbouw van 3 extra verlofuren bij een 40-urige werkweek;
 • het volgen van werkgerelateerde cursussen.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV uiterlijk 15 mei a.s. sturen naar info@brabantslandschap.nl
In de sollicitatiebrief graag aangeven voor welke van de 3 vacatures je schrijft, of dat je geen voorkeur hebt.
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de heer ir. A.W. Simons, Hoofd Beheer & Projecten, via bovenstaand emailadres of 0411-622775.