Menu
Sluiten

Hoofd Beheer (fulltime)

Vereniging It Fryske Gea is al 90 jaar dé provinciale natuurbeschermingsorganisatie in Fryslân. Gesteund door 36.000 leden werken 70 medewerkers en maar liefst 400 vrijwilligers samen aan bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in de provincie Fryslân. Ons werkgebied beslaat bijna 21.000 ha verdeeld over 69 zeer uiteenlopende natuurgebieden. In onze gebieden is iedereen met hart voor de natuur van harte welkom! 
 
Na een interim-invulling vanaf 1 januari en om onze ambities te realiseren zoekt It Fryske Gea een natuurmens dat uitdaging vindt in een mooie managementopgave binnen de functie: 

Hoofd Beheer (fulltime) 

Als MT lid ben je medeverantwoordelijk voor het formuleren en behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie. Je hebt een heldere visie op de eigen afdeling in relatie tot de organisatiedoelstellingen en je weet die SMART te vertalen naar een meerjarenafdelingsplan en meerjarenbegroting. Je geeft leiding aan de afdeling met vier districtshoofden (met eigen teams) en medewerkers betrokken bij grondzaken en gebouwenbeheer. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van beheer van de natuurterreinen, (landbouw)gronden, gebouwen en objecten van It Fryske Gea. 

Taken:

 • jaarlijks opstellen van een meerjarenafdelingsplan en -begroting vanuit eigen visie en op basis van de strategische doelstellingen van de organisatie;
 • afstemmen van de meerjarenplannen van de eigen afdeling op andere afdelingsplannen van de organisatie;
 • bijdragen aan het ontwikkelen van beleid voor (natuur)beheer, onder meer door richting te geven aan beheerplannen en –evaluaties;
 • ontwikkelen eigentijds en eenduidig beleid voor toezicht en handhaving op basis van een visie van It Fryske Gea en in samenspraak met de uitvoerende medewerkers van de districten, de BOA’s;
 • fungeren als vraagbaak en sparringpartner voor de vier districtshoofden, die elk op een eigen locatie een team van 7 tot 9 fte onder zich hebben, daarnaast fungeren als verbindende schakel tussen de centrale organisatie en de districten;  
 • aansturen rentmeester, medewerker Vastgoed en Grondzaken en coördinator Onderhoud Vastgoed;
 • stimuleren van professioneel projectmanagement vanuit rollen als opdrachtgever voor projecten vanuit het MT, eindverantwoordelijke voor de projecten in de terreinen en medeverantwoordelijke voor het zoeken van financiering voor projecten. 

Functie-eisen:

 • minimaal een Hbo-opleiding op het vlak van natuurbeheer in combinatie met een relevante managementopleiding;
 • minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van natuurbeheer;
 • minimaal tien jaar managementervaring en vaardigheden. Een en ander kenmerkt zich door een brede inzetbaarheid van een managementinstrumentarium gericht op de financiële bedrijfsvoering tot en met het coachend leiderschap; 
 • basiskennis - en liefst enige relevante ervaring - op het gebied van rentmeesterschap en bouwkunde;
 • adequate kennis op het gebied van wet- en regelgeving;
 • Fries sprekend of bereid tot het leren en toepassen van de Friese taal.

Competenties

 • Resultaatgericht en zakelijk: zichtbaar door het voeren van een doeltreffende en doelmatige bedrijfsvoering
 • Creatief en ondernemend: bijvoorbeeld op het vlak van (natuur)beheer met functiecombinaties en (nieuwe) verdienmodellen
 • Delegeren en verantwoordelijkheid dragen: met een directe stijl van leidinggeven waarbij aanspreken en aanspreekbaar vanzelfsprekend is 

Algemeen

We bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, die we bij tevredenheid van beide partijen, omzetten naar een vast dienstverband.  De cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen is van toepassing. De functie is ingeschaald in functieschaal 8 met een doorloop van € 3690,- tot maximaal € 5016,- per maand bij een fulltime dienstverband.  De standplaats is Olterterp, de districtskantoren bevinden zich in Gytsjerk, Earnewâld, Ketlik en Rys. Werken buiten kantoortijden is inherent aan de functie.  

Procedure

Heb je belangstelling en voldoe je aan het profiel? Dan ontvangen we je motivatie en CV graag vóór maandag 3 augustus via sollicitatie@itfryskegea.nl o.v.v. Sollicitatie Hoofd Beheer. Je hoort uiterlijk vrijdag 7 augustus of je uitgenodigd bent voor de sollicitatiegesprekken.  De eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op woensdag 12 augustus. De tweede ronde vindt plaats in de week daarna op dinsdag 18 augustus. Het aanstellingsgesprek tot slot is op donderdag 27 augustus. In verband met een noodzakelijke inwerkperiode streven wij naar een invulling van de vacature vanaf 1 oktober 2020. 

Meer informatie over It Fryske Gea is te vinden op www.itfryskegea.nl. Heb je voordat je solliciteert nog vragen? Neem dan contact op met Jack Jansen, hoofd Beheer a.i., Jack is bereikbaar via j.jansen@itfryskegea.nl en belt je graag terug. Vermeld dus je telefoonnummer en eventueel tijden waarop je bereikbaar bent. 


Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Hoofd Beheer (fulltime)