Menu
Sluiten

Lid Raad van Toezicht

Stichting Het Zeeuwse Landschap beschermt al ruim 85 jaar natuur, landschap en erfgoed in de provincie Zeeland. Dit doen we – met 50 medewerkers, 9.000 donateurs en ruim 200 vrijwilligers – voor de ruim 10.000 hectare natuurgebieden en diverse cultuurhistorisch waardevolle objecten die bij ons in beheer zijn. Wij werken ook met diverse partners en in uitlopende projecten aan het omliggende landschap en de bijbehorende natuurwaarden. Die rijkdom willen we in stand houden én versterken, zodat huidige én toekomstige generaties hiervan kunnen blijven genieten. 

De Raad van Toezicht van Stichting Het Zeeuwse Landschap is op zoek naar:

Een enthousiast lid voor de Raad van Toezicht met expertise op het gebied van de Zeeuwse natuur

Om aan zijn toezichthoudende rol van de RvT zo goed mogelijk inhoud te geven is een profiel met competenties en vaardigheden samengesteld.

Algemene competenties en vaardigheden

Leden van de RvT dienen in elk geval aan de volgende algemene competenties, vaardigheden en voorwaarden te voldoen:

 • Affiniteit met de (statutaire) doelstellingen en maatschappelijke functie van de Stichting
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid
 • Bereidheid tot verantwoording 
 • Strategisch denkend in kansen en risico's
 • Algemene bestuurlijke dan wel toezichthoudende kwaliteiten en ervaring
 • Het vermogen en de attitude om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen
 • Het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de directeur te toetsen
 • Een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand 
 • Verankerd in Zeeland
 • In het bezit van een relevant bestuurlijk en/of zakelijk netwerk
 • Maatschappelijk actief
 • Voldoende beschikbaarheid voor inzet, (bij-)scholing en betrokkenheid 

Specifieke competenties en vaardigheden 

Wij zoeken een lid voor onze RvT die ook zitting neemt in de inhoudelijke commissie en die een grote affiniteit heeft met:

 • Zeeuwse natuur en ecosystemen
 • Het behoud en het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden
 • Cultuurhistorisch erfgoed
 • Natuurinclusieve landbouw
 • Natuurgerichte recreatie
 • Beleidsbeïnvloeding en -samenwerking

Verder gewenste competenties en vaardigheden 

 • Bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau
 • Goed inlevingsvermogen
 • Vermogen om buiten bestaande kaders te denken
 • Open, kritische houding 
 • Verbindend en samenwerkingsgericht

Wij werken met drie commissies: een inhoudelijke commissie, een financiële commissie en een remuneratiecommissie. De vacature betreft de inhoudelijke commissie.

De huidige samenstelling van RvT is: 

Mw. C.M.M. Schönknecht (voorzitter, remuneratiecommissie)
Mw. ir. N.A.A.M. Pötgens (inhoudelijke commissie)
Dhr. J.H. Kousemaker RA (financiële commissie)
Dhr. A.M. van Berchum (aftredend) (inhoudelijke commissie)
Dhr. mr. drs. J.J. Jacobse (remuneratiecommissie)
Dhr. ir. drs. F.P.B. Visscher (financiële commissie)
Dhr. M.J.D.C. Vogelzang (inhoudelijke commissie)

Zie ook www.hetzeeuwselandschap.nl

Wij streven naar een diverse Raad van Toezicht. Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren.

Vergaderingen en (tijds)investering

De RvT vergadert regulier ongeveer 5 keer per jaar. De commissies vergaderen volgens een eigen afgesproken frequentie. De inhoudelijke commissie vergadert 2 à 3 keer per jaar. Daarnaast vinden er jaarlijks een excursie en verschillende bijeenkomsten plaats. Investering in tijd zal tevens bestaan uit voorbereiding van de vergaderingen en het op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen. De functie is statutair onbezoldigd. (Reis)kosten kunnen worden gedeclareerd.

Voor inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter, mevrouw C.M.M. Schönknecht. 
Telefonisch via: 06-23496130

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2024. Stuur uw motivatiebrief en CV via: [email protected] o.v.v. Vacature Raad van Toezicht.