Menu
Sluiten

Voorzitter VBNE

Vacature voorzitter VBNE

 

De VBNE zoekt een nieuwe voorzitter (m/v), liefst beschikbaar per januari 2022.

Wie zijn wij?

De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) is het samenwerkingsverband van zes bos- en natuureigenaren: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, het Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Bestuur van de vereniging bestaat uit vertegenwoordigers van de zes leden en een onafhankelijk voorzitter. Deze leidt de vergaderingen en fungeert als klankbord voor de directeur. De voorzitter heeft een beperkte externe rol, de belangrijkste taak ligt in het samenbinden van de zes partners rond de gezamenlijke belangen. De VBNE bestaat sinds 2015 en is nog volop in ontwikkeling.

De VBNE is een echte netwerkorganisatie: veel werk vindt plaats in werkgroepen en commissies die bestaan uit vertegenwoordigers van de leden, in samenspraak met andere betrokken partijen uit het werkveld. Dit gebeurt voor drie expertisegebieden: beheerpraktijk, kennis en professionals. Zo ondersteunt de VBNE bijvoorbeeld de totstandkoming van de Gedragscodes Bos en Natuurbeheer, publiceert praktijkadviezen voor alle aspecten van het beheer en het werken in het veld, en organiseert kennisontwikkeling en -uitwisseling over bos- en natuurbeheer. Dit laatste via webinars, veldwerkplaatsen, e-learnings en allerlei bijeenkomsten. VBNE is ook de uitvoerder van het grote kennisprogramma OBN; ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit.

Missie: De VBNE staat voor een goed functionerende bos & natuur sector. We maken onszelf en elkaar beter door samen te werken, kennis mbt beheer en bedrijfsvoering met elkaar te delen en standaarden te zetten.

Wie zoeken we?

De voorzitter heeft affiniteit met onze sector en de ontwikkelingen in ons veld. Ervaring in een brancheorganisatie of ander samenwerkingsverband is zeer welkom. De voorzitter leidt met ervaren en soepele hand de vergaderingen, kan inhoudelijke discussies in banen leiden en ziet niet op tegen een confrontatie - als dat nodig is. Relativeringsvermogen en gevoel voor humor zijn onmisbaar, en zij/hij heeft tijd om in relaties te investeren. Dat uit zich oa in het contact houden met de medewerkers en in de aanwezigheid bij bijeenkomsten. De voorzitter is bereid haar/zijn netwerken in te zetten ten behoeve van de VBNE. Hij/zij denkt strategisch en helpt de bestuursleden met het vormgeven van een toekomstbeeld voor de samenwerking. De voorzitter is samen met een andere bestuurder de werkgeverscommissie, en heeft tevens een coachende rol naar directeur. Zij/hij heeft geen geprofileerde externe rol, al komt het wel eens voor dat de voorzitter namens de gezamenlijkheid optreedt.

Kortom, onze ideale voorzitter heeft:

  • Aantoonbare ervaring als bestuurder.
  • Gevoel voor de materie – hij/zij heeft bijv. een functie gehad bij een van de ledenorganisaties. Dit is een pré en geen harde eis, bestuurlijke ervaring telt zeker even hard.
  • Affiniteit met de branche; zij/hij kan de inhoud doorgronden, over de volle breedte van het werk: van bedrijfsvoering tot programma natuur.
  • Ervaring met strategie- en organisatieontwikkeling. Denk aan de ontwikkeling van de VBNE als samenwerkingsverband, waarbij voorzitter en directeur een ‘tandem’ vormen.
  • Gevoel voor onderlinge verhoudingen; kan mensen aanspreken op hun rol. De voorzitter fungeert als samenbinder in het bestuur en heeft een interne rol richting de lidorganisaties - bijvoorbeeld als het gaat om hun bestuursdeelname.

Praktische informatie

  • Tijdsbesteding: 1 dag per maand.
  • Een vacatie-vergoeding is beschikbaar.

Procedure

We krijgen uw reactie graag voor 21 oktober, op v.dalm@vbne.nl. Een tweetal gesprekken is gepland in de eerste helft van november, de data zijn in overleg.

Meer informatie bij onze huidige voorzitter Maurits van den Wall Bake, maurits.vandenwallbake@gmail.com / 06 5371 9784 of via Vera Dalm, directeur, zij heeft ook een informatiepakket beschikbaar. v.dalm@vbne.nl / 06 2083 9048.

Onze websites geven veel informatie over de VBNE en haar activiteiten:

www.vbne.nl

www.natuurkennis.nl

www.veldwerkplaatsen.nl