Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Toekomst van ons landschap

Nederland kent veel verschillende landschappen, elk met zijn eigen karakteristieken. LandschappenNL staat voor de kwaliteit van die landschappen, voor het herstel en het duurzame behoud van ons buitengebied. We willen daarom de kenmerkende eigenheid van het landschap herstellen, behouden en zichtbaar maken. Beleefbaar maken. Daarom werken wij aan de bescherming van karakteristieke elementen en historische patronen en ondersteunen we het beheer hiervan. Veelal gaat het dan om landschapselementen: typische groene structuren van heggen, hagen, singels, houtwallen, en blauwe elementen als sloten en poelen. Maar ook om historische bouwwerken als kastelen, boerderijen en molens. LandschappenNL wil de natuurkwaliteit van het landelijk gebied vergroten, zorg dragen voor het vergroten en borgen van een hoge biodiversiteit. Als ook de beleefbaarheid vergroten, onder meer door de toegankelijkheid te bevorderen en door nieuwsgierigheid en eigenaarschap te vergroten. Daarvoor is een grote betrokkenheid van burgers noodzakelijk, zowel als middel als als doel. Het onderhoud van het Nederlandse landschap is grotendeels afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers. Hun bijdrage laat zien dat betrokkenheid bij de groene leefomgeving van grote waarde is.

Nederlandse cultuurlandschap
Nieuwe ontwikkelingen die bescherming en beleving van het landschap versterken, verdienen steun. Onze inzet op de kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap versterkt de natuurwaarden, onze gezondheid, de biodiversiteit, de economie en het welzijn van mens en maatschappij. Een mooi landschap heeft een direct positief effect op recreatie, toerisme en de prijs van vastgoed en maakt het een gebied aantrekkelijk als vestigingsplek voor bedrijven. Maar bovenal zorgt het voor regionale identiteit, waardoor mensen zich verbonden voelen met het landschap, met hun leefomgeving waarin zij wonen en trots op zijn. Deze rijke bij-oogst rechtvaardigt een grotere investering in het beheer van het Nederlandse  landschap. En in elk geval substantieel groter nu het geval is: landschap ontbreekt nog bijna geheel in overheidsbeleid, en financiering is op zijn zachtst gezegd een ‘uitdaging’, het landschap is verweesd. LandschappenNL ziet een integraal op landschap gericht omgevingsbeleid, van de verschillende overheden, als broodnodige randvoorwaarde voor een leefbare toekomst.