Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Betrokkenheid

Door de decentralisatie van natuur en landschap van de landelijke overheid naar de provincies is een grote verandering waarneembaar in de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Doordat iedere provincie haar prioriteiten anders stelt, is in sommige gevallen de ondersteuning aan vrijwilligerswerk aanzienlijk teruggebracht. Dit betreft met name de inzet van vrijwilligers voor het landschapsbeheer. LandschappenNL zal zich blijven inzetten om de structurele ondersteuning voor dit werk bij de provincies en landelijke overheid hoog op de agenda te houden. Niet investeren in een goed bestaand netwerk, dat voorziet in een maatschappelijke vraag is zeer onwenselijk. De overheid rekent op de samenleving als het gaat om groen vrijwilligerswerk. De organisaties die dit mogelijk maken in samenwerking met de 75.000 mogen op hun beurt ook rekenen op de steun van de overheid.

Lokale initiatieven
Lokale initiatieven zijn vaak een antwoord op het ontbreken van andere actie. Betrokkenen mensen die iets goeds voor hebben met hun eigen groene omgeving gaan vaak zelf aan de slag. Om hen daarbij te kunnen ondersteunen ontwikkelen provinciale organisaties programma’s om hun expertise en facilitaire ondersteuning te kunnen aanbieden aan initiatieven. Een programma waar veel in is geïnvesteerd de afgelopen drie jaar is Groen&Doen. Dit uitvoeringsprogramma van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt initiatieven voor groene vrijwilligers. Om een initiatief blijvend te kunnen begeleiden zijn de provinciale organisaties op hun beurt bezig om ook op de langere termijn ondersteuning te leveren. LandschappenNL faciliteert hen in een onderhouden en delen van het landelijke netwerk. Waar mogelijk samenwerking aan te gaan met (sociaal maatschappelijke) partners die ervoor kunnen zorgen dat er meerwaarde kan worden gecreëerd.