Nederland Zoemt

Op het Goed Geld Gala 2017 schonk de Postcode Loterij 
LandschappenNL, naast de reguliere bijdrage, een bedrag van 
€ 1.755.000 voor het extra project De Wilde Bijenlinie.
In samenwerking met diverse organisaties gaan we 300
voedsel- en nestelplekken aanleggen in Nederland voor de wilde bij.


LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu sloegen vervolgens de handen ineen.
Met maar één doel. De wilde bij moet zich hier thuis voelen.
Omdat hij de ruimte heeft om te nestelen en genoeg plek om eten te vinden. 
Met acties als de bijenwerkdag en de nationale bijentelling gaan we dit realiseren
en dragen we bij aan wetenschappelijk onderzoek.
Samen laten we Nederland zoemen!

www.nederlandzoemt.nl