Menu
Sluiten

De vondst van het eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2021

5 maart 2021

Op 5 maart is in de gemeente De Ronde Venen locatie Wilnis in de provincie Utrecht het eerste kievitsei van 2021 gevonden. Deze vondst is om 15.45 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd door Aad van Paassen en gezamenlijk met Landschap Erfgoed Utrecht en Gijs van den Brink (SBNL) is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Otwin Nonnekes van vrijwilligersgroep De Ronde Venen. Het ei (uit een nest met één ei) is gevonden op een graslandperceel in polder Groot Mijdrecht. Het eerste ei dat op grasland werd gevonden was 6 jaar geleden in 2015. 

 

Vroege aftrap van het Weidevogelseizoen 

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2021 begonnen. Veel landbouwwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Des te belangrijker is daarom ook nu weer de inzet van vrijwilligers en boeren om de vogels de kans te geven vroeg en succesvol te beginnen. Vrijwilligers van de provinciale landschapsbeheerorganisaties, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus Vanellus van het SBNL Natuurfonds), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.  

 

De vondst van het eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2021

 

Vrijwillige weidevogelbeschermers 

LandschappenNL en haar provinciale organisaties ondersteunen circa 3.000 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL Natuurfonds doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 4.000 vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers organiseren de provinciale organisaties voor Landschapsbeheer cursussen over bescherming en over monitoring. Ook worden materialen aangeschaft en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk om rekening met de nesten te houden tijdens werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels de kans om de eieren uit te broeden. Op de website www.boerenlandvogelsnederland.nl staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen 5 jaar. Ook de bevindingen uit 2021 krijgen een plek op deze website. 

 

Vrijwilligers (en boeren) dragen bij aan herstel van biodiversiteit 

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op www.boerenlandvogelsnederland.nl. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer en hun vrijwilligers werken nauw samen met agrarische collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.  

 

Vondsten afgelopen 10 jaar 

2020 2 maart Maasdriel; 2019 28 februari Fryske Marren; 2018 14 maart -Giessenlanden; 2017 9 maart – Ronde Venen; 2016 9 maart – St Oedenrode; 2015 8 maart- Schelluinen; 2014 5 maart – Delwijnen; 2013 21 maart- Binnenveld Ede; 2012 10 maart –Oudehaske; 2011 6 maart -Maasland; 2010 16 m