Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Nieuws

Vreugdestand bij molens Het Groninger Landschap

07-12-2017 - Tijdens een speciale UNESCO bijeenkomst in Zuid-Korea is bekend gemaakt dat het ambacht van wind- en watermolenaar opgenomen is op de Internationale UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed. Het Groninger Landschap is trots op haar molens en de vrijwillige molenaars die de molens draaiend houden.... Lees meer

It Fryske Gea: Ondertekening intentieverklaring weidevogels

06-12-2017 - Met de ondertekening van de intentieverklaring weidevogels verbinden tien organisaties* zich aan elkaar en aan de weidevogels in de gemeente Leeuwarden. Op maandag 27 november is de verklaring ondertekend door de betrokkenen. De organisaties hebben afspraken gemaakt waardoor uiteindelijk het aantal weidevogel broedparen in de gemeente Leeuwarden moet toenemen.... Lees meer

Limburgs Landschap: Toekomst voor erfgoed

06-12-2017 - Wilfred Alblas ondertekende de intentie-overeenkomst namens Stichting het Limburgs Landschap. Het rijke Limburgs erfgoed verdient grotere zichtbaarheid en meer publieksbereik, zo stelt de Provincie Limburg in haar beleidskader en uitvoeringsprogramma ‘Toekomst voor erfgoed!’.  Verdieping van de samenwerking tussen erfgoedinstellingen moet hieraan bijdragen.... Lees meer

Landschapsbeheer Friesland: Hagen en houtwallen in Friesland

01-12-2017 - Vroege Vogels Radio: In de hoger gelegen delen van Friesland zijn in totaal ruim drieduizend kilometer 'dykswallen' en elzensingels te vinden. Dykswallen zijn houtwallen van een paar meter breed, met een enorme variatie in begroeiing: van zomereiken tot wilde rozen. Uit onderzoek van ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga blijkt dat die oude landschapselementen een enorme biodiversiteit vertegenwoordigen.... Lees meer

Reactie Natuurmonumenten en LandschappenNL op IPO voortgangsrapportage

27-11-2017 - Deze maand verscheen de derde voortgangsrapportage natuur. Provincies dragen de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer en dat is bij hen in goede handen. De rapportage bekijkt hoe ver de provincies zijn met de uitvoering van het in 2013 gesloten Natuurpact. Hierin hebben rijk en provincies afspraken gemaakt over het realiseren van natuurambities en de financiering ervan.... Lees meer