Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Hier kan eventueel een mooie quote

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Lees meer
""

Nieuws

Hoopvol geluid over onze toekomstige landbouw Realisatie kringlooplandbouw is in zicht volgens deze 51 organisaties 

13-01-2020 - Ruim 50 organisaties, waaronder Kening fan ‘e Greide, Wereld Natuur Fonds, Netwerk GRONDig, Triodos en BioNext en hun achterban trekken op 14 januari 2020 de wandelschoenen aan om middels een wandeling aandacht te vragen voor kringlooplandbouw.... Lees meer

Spoedwet Stikstof goedgekeurd door Eerste Kamer

19-12-2019 - Deze week heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer de Spoedwet Stikstof aangenomen. Daarmee kiezen kabinet en Staten-Generaal voor een vlucht naar voren in de stikstofimpasse.... Lees meer

Kring-loop voor Boeren, Burgers, Banken, Bouwers en Biodiversiteit

18-12-2019 - Op dinsdag 14 januari 2020 doen Boeren, Burgers, Bouwers en Banken samen mee aan de KRING-LOOP... Lees meer

Kamerbrief Voortgang aanpak stikstof

17-12-2019 - In de kamerbrief 'Voortgang Aanpak Stikstof' die is verschenen, worden de processtappen beschreven om te komen tot maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Reactie LandschappenNL>... Lees meer

Plan van aanpak gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties: Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

11-12-2019 - Gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties spreken zich vanavond op het Catshuis uit voor de natuur... Lees meer