Menu
Sluiten

Groen en gezondheid

Natuur heeft een positieve invloed op onze gezondheid. IVN Natuureducatie, LandschappenNL en Staatsbosbeheer weten dit uit ervaring. Samen vormen wij de Alliantie Groen en Gezond. We streven ernaar dat natuur een structureel onderdeel wordt de directe leefomgeving én van het Nederlandse zorgstelsel. Om te voorkomen dat mensen ziek worden en om ervoor te zorgen dat mensen beter worden. Ook is het onze missie om een gezonde groene leefomgeving te verankeren in provinciaal en gemeentelijke ruimtelijk beleid.

We vinden het belangrijk dat iedereen de gezonde werking van natuur kan ervaren, ongeacht sociaaleconomische status en (gezondheids-) verschillen die er zijn. En ongeacht waar je woont; natuur moet zó dichtbij zijn dat iedereen er dagelijks plezier van kan hebben.

De natuur wordt hier ook beter van;  positieve ervaringen in de natuur dragen bij aan het besef van de waarde van natuur en daarmee aan draagvlak voor bescherming en ontwikkeling van de natuur.

Onderzoek naar effecten van natuur

Inmiddels worden deze inzichten ook ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Wereldwijd zijn er verschillende studies gedaan naar de effecten van natuur op onze gezondheid. Zo zorgt contact met de natuur voor meer geluk en minder stress. In deze infographic is te zien welke positieve effecten natuur heeft op onze gezondheid. Natuur zorgt onder andere voor meer ontspanning, een sneller herstel, verhoogde creativiteit en een betere concentratie.
 

Groen en gezondheid

 

Positieve gezondheid

We onderschrijven de visie van Machteld Huber over ‘positieve gezondheid’: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Een gedachtengoed dat verder gaat dan de aan- of afwezigheid van ziekte. Het gaat hier ook om zingeving, mentaal welbevinden, meedoen en kwaliteit van leven.

Vanuit deze gedeelde visie werken IVN, LandschappenNL en Staatsbosbeheer samen.

Daarbij gaan we na:

  • Waar we de gezondheidszorg mee van dienst kunnen zijn; waar zou extra groen de preventieve gezondheid ondersteunen.
  • Wat dit betekent voor de aanleg, inrichting en het onderhoud van groen en natuurgebieden en de verbindingen met deze gebieden vanuit de directe woon- of zorgomgeving.
  • Hoe we hier gemeenten, provincies en landelijke overheid toe kunnen aansporen en hen hierbij kunnen ondersteunen. We onderschrijven bijvoorbeeld de Infographic www.groenvoorgezondbeleid.nl van Alles is Gezondheid.
  • Wat dit betekent voor de competenties van onze professionals en vrijwilligers.
  • Hoe de doelen en competenties van onze organisaties elkaar kunnen aanvullen op dit vlak.
  • Hoe we onze communicatiekanalen en netwerken hierbij kunnen inzetten.

Het is duidelijk dat we dat niet alleen kunnen. We zoeken daarom verbinding met organisaties uit de wereld van de gezondheidszorg om sámen te bekijken hoe we kunnen werken aan een gezonde, groene leefomgeving. Een leefomgeving die bovendien niet alleen  goed is voor de mens maar ook mogelijkheden biedt voor de natuur.

Onderzoeken en projecten natuur en gezondheid