Menu
Sluiten

Landschapsbeheer Nederland

Landschapsbeheer Nederland heeft mede aan de basis gestaan van het nieuwe samenwerkingsverband LandschappenNL. Per 1 januari 2016 zijn alle activiteiten van Landschapsbeheer Nederland ondergebracht bij stichting LandschappenNL. De stichting is met ingang van 1 mei 2018 opgeheven. Als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting is LandschappenNL aangewezen.

Naam: Landschapsbeheer Nederland
Fiscaal nummer: 8053.43.398.8.01 Opgeheven
KVK-nummer: 41193254 Opgeheven
IBAN: NL27 RABO 0125 9865 64 Opgeheven

Postadres:
Postbus 31
3730 AA

Jaarverslag Landschapsbeheer Nederland 2017

Missie Landschapsbeheer Nederland

Landschapsbeheer Nederland is het samenwerkingsverband van 12 provinciale organisaties Landschapsbeheer dat zich inzet voor het behoud en ontwikkeling van ons landschap waarin we wonen, werken en recreëren. Het landschap vraagt om duurzaam beheer, zodat we er nu en in de toekomst van kunnen genieten. Wij werken samen met mensen, organisaties, bedrijven en overheden, via projecten en lobby.