Menu
Sluiten

LandschappenNL in cijfers

Samen met de 20 provinciale organisaties werken we aan het beschermen en behouden van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed. Door het beheer van de eigen gebieden (13% van het totale natuurgebied in Nederland) en door gebieden van andere eigenaren te onderhouden, hebben we grote impact op natuur en landschap in Nederland.

Onze provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 79.000 vrijwilligers, 114.114 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van ruim 300.000 donateurs. Lees in ons publieksrapport meer over impact van onze samenwerkende provinciale landschapsorganisaties en LandschappenNL. Hieronder een overzicht in het kort.

Beheren, herstellen en versterken

Het behoud van natuur, landschap en erfgoed zit in de kern van de organisaties. De specifieke lokale kennis en een lokale aanpak zetten zij in om de gebieden en het cultureel erfgoed kwalitatief goed te beheren en zo de natuurlijke ecosystemen in de gebieden te herstellen en versterken.

 

 

Beleving

Door aanleg van wandel- en fietsroutes zijn gebieden toegankelijk voor publiek. Maar liefst 91% van onze gebieden is opengesteld voor publiek. Door het toegankelijk maken, kunnen bezoekers de natuurgebieden beleven. Dit draagt bij aan de waardering voor natuur en landschap. Dat is belangrijk voor het creëren van maatschappelijk draagvlak voor natuur, landschap en cultureel erfgoed.

 

 

Bezoekers en vrijwilligers bij het landschap

De trots van onze Landschapsorganisaties zijn de vrijwilligers; maar liefst 79.000 mensen zetten zich vrijwillig in voor natuur, landschap en erfgoed. We betrekken vrijwilligers bij het onderhoud van het landschap en het organiseren van activiteiten voor bezoekers. Zo creëren we maatschappelijk draagvlak voor natuur, landschap en cultureel erfgoed in Nederland. 

 

 

Burgerinitiatieven en beleidsontwikkeling

In iedere provincie werken de provinciale organisaties samen met andere partijen (overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven) om resultaten voor natuur en landschap te bereiken. Door deze samenwerking en kennisuitwisseling, wordt beleid of regelgeving aangepast en meer resultaten behaald. Lees meer in ons publieksrapport.