Menu
Sluiten

Organisatie

LandschappenNL is een koepelorganisatie en behartigt de belangen van de Landschapsorganisaties en provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Op 1 januari 2016 is LandschappenNL opgericht. De12Landschappen (Stichting Unie van Provinciale Landschappen) en Landschapsbeheer Nederland hebben samen aan de basis gestaan van dit samenwerkingsverband. We leveren met het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van onze 20 Landschapsorganisaties. Dit met het doel het Nederlandse landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed te beschermen, beheren en ontwikkelen.

 

Organisatie

 

Raad van Toezicht (RvT)

De heer J. van Oostrum, (voorzitter)
Mevrouw R. Dral,
De heer A. Bruins Slot,
Mevrouw J. Vlietstra,
 

Directeur-bestuurder

De werkorganisatie van LandschappenNL wordt geleid door dr. ir. H.H. (Hank) Bartelink, directeur-bestuurder.

Beloningsbeleid

De beloning van de directeur valt binnen de Regeling Beloning Goede Doelen en wordt jaarlijks in onze jaarrekening gepubliceerd. De Raad van Toezicht verricht haar activiteiten onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.
Voor LandschappenNL geldt de Raam-cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen.

ANBI

De stichting LandschappenNL is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
KvK nummer: 62560727
BTW nummer: NL 854.866.796.B.01
IBAN: NL19RABO 0307 5760 43
Adresgegevens: Bunnikseweg 27, 3732 HV De Bilt

Uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording

Het jaarverslag met een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de jaarrekening met de bijbehorende financiële verantwoording worden jaarlijks beschikbaar gesteld via onze website.

CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Gedragscodes en Richtlijnen

Wij onderschrijven de Code Goed Bestuur (de Code Wijffels), de Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving), en het CBF-keurmerk. Daarnaast hebben wij meegewerkt aan de tot stand koming van de gedragscode vrijwillige weidevogelbescherming, de gedragscode Bosbeheer, gedragscode Natuurbeheer, gedragscode Tijdelijke Natuur. Tot slot verstrekken we geen gegevens van donateurs en relaties aan derden.

Vragen of klachten

Hebt u een vraag, wilt u informatie ontvangen of een klacht doorgeven? Stuur ons een mail, gebruik het contactformulier op de website of neem telefonisch contact met ons op via +31(0)30 - 234 50 10.
Bekijk onze klachtenprocedure.