Menu
Sluiten

Partners

LandschappenNL werkt vaak samen met andere partijen (overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven). Samen werken we aan de kwaliteit van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Nederland. Met, voor en door burgers, boeren, bedrijven en vrijwilligers. Door krachten te bundelen, delen we onze kennis met elkaar en realiseren we onder andere landelijke projecten, gedragscodes en kamerbrieven.

Nationale Postcode Loterij

LandschappenNL is partner van de Nationale Postcode Loterij. Mede dankzij de Nationale Postcode Lotterij verwezenlijken we verschillende landelijke projecten in samenwerking met inspirerende organisaties. Zo brengen we bijvoorbeeld natuur terug op de Nederlandse stranden in het project Het Groene Strand en planten we 10 miljoen bomen met Plan Boom.

De afgelopen jaren zijn er door onze provinciale organisaties dankzij deze samenwerking een scala aan projecten gerealiseerd. We hebben negen projecten geselecteerd om een indruk te geven wat dankzij deze samenwerking is mogelijk gemaakt. En we mogen de komende vijf jaar door om nog meer natuur, landschap en erfgoed veilig te stellen voor de toekomst. We bedanken de Loterij en in het bijzonder de deelnemers die dit mogelijk maken! 

Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds is in 2021 een driejarige samenwerking aangegaan met LandschappenNL. Het doel is om bestaande vitale landschapselementen te herstellen en zo de verdwijning tegen te gaan. Van 2021-2023 steunt het Dinamo Fonds zo herstelprojecten voor o.a. herstel van houtwallen, knotbomen, boomgroepen en hagen van landschapsorganisaties.

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. In het bijzonder zet het fonds zich daadkrachtig in voor herstel van de biodiversiteit van onze leefomgeving. In de afgelopen 30 jaar heeft het Dinamo Fonds door schenkingen, rendement en nalatenschappen een solide vermogen opgebouwd. Het jaarlijks behaalde rendement wordt besteed aan projecten en initiatieven op het gebied van dieren, natuur, landschap en monumenten, die het herstel van de natuurkwaliteit als doel hebben of duurzame uitwerkingen hebben op de leefomgeving.

Samenwerken

Zie jij een kans om met ons samen te werken? Laat het ons dan weten, via [email protected] of telefonisch via: 030-2345010.