Menu
Sluiten

Waar we voor staan

Een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Een landschap dat gewaardeerd wordt, dat een ziel heeft, dat onderhouden wordt, waar burgers zich bij betrokken voelen en waar vrijwilligers op allerlei manieren een bijdrage aan leveren. Dat is in het kort waar de provinciale Landschappen en landschapsbeheerorganisaties voor staan.

LandschappenNL is het samenwerkingsverband van 19 provinciale landschapsorganisaties. We behartigen de gezamenlijke belangen op provinciaal, nationaal en Europees niveau. We bundelen aandacht en inspanningen in landelijke projecten en vormen daarmee een krachtig netwerk. Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland én om de betrokkenheid van burgers te vergroten.

Waar we voor staan

Toekomst van het landschap

De uitdagingen zijn in deze tijd groter dan ooit. De klimaatverandering, de stikstofcrisis in de landbouw, de energietransitie: stuk voor stuk ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor de inrichting van ons landschap. Windmolens, zonneweiden, stadsuitbreiding, snelle verbindingen en meer grond voor de landbouw: het kan niet allemaal, het kan niet allemaal op één plaats. Daarom is het nodig vooraf te bedenken wat de ambities voor het landschap zèlf zijn. Landschap is van grote waarde en vraagt om een strategisch ruimtelijk beleid.

Naast de toegenomen druk op de buitenruimte, zien we ook aandacht en warmte van bestuurders en burgers voor het landschap. Die groeiende betrokkenheid vergroot draagvlak voor een landschapsbeleid, voor waardering van ons landschap en voor investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving. Kwaliteit van het landschap is belangrijk voor een robuuste natuur, rijke biodiversiteit, schoon water, gezonde bodem, schone lucht, cultuur en erfgoed. Burgers hierbij blijven betrekken is waardevol.

Samen werken aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland. Dat is de missie van LandschappenNL.

 

 

Samenwerkingsverband

Landschap

Landschap is het resultaat van natuur en cultuur met een eigen specifieke samenhang. De kenmerkende landschappelijke elementen, zoals de sloten in een veenweidelandschap met zijn smalle percelen of de houtwallen en houtsingels in een halfopen landschap, geven ieder landschap een eigen ‘identiteit’.De relatie tussen mens en landschap is essentieel. Zonder mensen geen landschap, zonder menselijke geschiedenis geen identiteit.