Menu
Sluiten
Samen beschermen we 114.114 ha natuur en zorgen we voor landschap en cultureel erfgoed in Nederland

Samen voor natuur dichtbij

Een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Dat is waar de 20 provinciale organisaties voor staan.

Standpunten

Groen en gezondheid
Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat natuur je helpt gezond te blijven en stress vermindert. LandschappenNL vindt dat natuur onmisbaar is voor de gezondheid van alle Nederlanders.
Stikstof
De hoeveelheid stikstofuitstoot in ons land is te hoog. Dit heeft tot gevolg dat het aantal planten- en diersoorten en de natuurkwaliteit in het landelijk gebied van ons land hard achteruit holt. LandschappenNL pleit daarom voor zowel een landelijke als regionale aanpak van de stikstofproblematiek in ons land.