Menu
Sluiten
Samen beschermen we 114.114 ha natuur en zorgen we voor landschap en cultureel erfgoed in Nederland

Samen voor natuur dichtbij

Een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Dat is waar de 20 provinciale organisaties voor staan.

Standpunten

Biodiversiteit
De kwaliteit van het landelijke gebied in Nederland holt achteruit. Het is tijd voor een omslag. Samen met anderen zetten we ons graag in voor een toekomst met een gezonde en groene leefomgeving, met een rijke en gevarieerde natuur.
Stikstof
De hoeveelheid stikstofuitstoot in ons land is te hoog. Dit heeft tot gevolg dat het aantal planten- en diersoorten en de natuurkwaliteit in het landelijk gebied van ons land hard achteruit holt. LandschappenNL pleit daarom voor zowel een landelijke als regionale aanpak van de stikstofproblematiek in ons land.