Menu
Sluiten
Samen beschermen we 114.114 ha natuur en zorgen we voor landschap en cultureel erfgoed in Nederland

Samen voor natuur dichtbij

Een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Dat is waar de 19 provinciale organisaties voor staan.

Standpunten

Biodiversiteit
De kwaliteit van het landelijke gebied in Nederland holt achteruit. Het is tijd voor een omslag. Samen met anderen zetten we ons graag in voor een toekomst met een gezonde en groene leefomgeving, met een rijke en gevarieerde natuur.
Droogte en natuur
Na de droge zomers van 2018 en 2019 werd Nederland in het voorjaar en in de zomer van 2020 opnieuw geconfronteerd met periodes van ernstige droogte. Door het langdurig gebrek aan neerslag en hitte verdampt er meer water dan er valt. Hierdoor ontstaan watertekorten en zeer lage (grond)waterstanden. LandschappenNL pleit daarom voor robuustere natuurgebieden, die als natuurlijke sponzen kunnen functioneren en meerdere maatschappelijke doelen dienen.