Menu
Sluiten
Samen met 20 Landschapsorganisaties zetten we ons in voor bescherming en beheer van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Nederland

Samen voor natuur dichtbij

Een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie. Een landschap waar mensen in wonen en werken, ontspannen en genieten. Dat is waar de 20 Landschapsorganisaties voor staan.

Standpunten

Europese verkiezingen 2024
Van 6 tot en met 9 juni 2024 zijn de Europese verkiezingen (in Nederland op donderdag 6 juni), waarbij miljoenen Europeanen de kans krijgen om hun stem te laten horen en mee te beslissen over de toekomst van de Europese Unie.
Stikstof
De hoeveelheid stikstofuitstoot in ons land is te hoog. Dit heeft tot gevolg dat het aantal planten- en diersoorten en de natuurkwaliteit in het landelijk gebied van ons land hard achteruit holt. LandschappenNL pleit daarom voor zowel een landelijke als regionale aanpak van de stikstofproblematiek in ons land.