Menu
Sluiten

LandschappenNL zet zich in voor de wilde bij

23 januari 2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde 22 januari jl. de nationale bijenstrategie. Een landelijk breed gedragen plan om de wilde bij en ook andere bestuivers meer ruimte te geven. Dat is hard nodig, meer dan de helft van de 360 soorten wilde bijen staat op de Rode Lijst.
Wilde bijen, vlinders en andere bestuivers zijn cruciaal voor ons natuurlijk ecosysteem.  Veel landbouwgewassen hebben bestuivers nodig. Dit geldt voor fruit, zoals appels, kersen, aardbeien en bessen, maar ook voor groenten als courgette, tomaat en tuinboon.

LandschappenNL is één van de ondertekenaars van de bijenstrategie. Maar ook in de praktijk maken wij werk van deze zorgelijke situatie. Nadat ons project 'de wilde bijenlinie' begin 2017 door de Postcode Loterij werd gehonoreerd, sloegen we de handen ineen met Stichting Natuur&Milieu en IVN, en ontstond Nederland Zoemt. Hiermee zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen in heel Nederland. Samen met organisaties als de Vlinderstichting en Naturalis. 

Met acties als de bijenwerkdag op 9 en 10 maart en de nationale bijentelling op 21 en 22 april gaan we dit realiseren en dragen we bij aan wetenschappelijk onderzoek.

Meer info is te vinden op www.nederlandzoemt.nl. Samen laten we Nederland zoemen!

Hank Bartelink, directeur-bestuurder LandschappenNL, ondertekent de nationale bijenstrategie