Menu
Sluiten

Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

25 maart 2024

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in het zicht van de finish uitgesteld. Dit werd afgelopen vrijdag in Brussel bekendgemaakt. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk. De Nederlandse natuurorganisaties zijn eensgezind: “Wij blijven druk uitoefenen en strijden voor het belang van biodiversiteit.”

Nergens in Europa gaat het zo slecht met natuur als in Nederland. En dat terwijl natuur juist een trouwe bondgenoot is in alle grote uitdagingen waar Europa voor staat. We kunnen er als mens niet zonder, ook niet voor onze voedselzekerheid. En we hebben geen tijd meer te verliezen.”, zegt Jelle de Jong, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie van Nederlandse natuurorganisaties in een eerste reactie.

Natuur is het antwoord

Het idee achter deze nieuwe wet is om aangetaste natuur in Europa en Nederland helpen herstellen. Meer natuur is hét antwoord op veel problemen, zoals droogte, overstromingen en klimaatverandering. Door de natuurherstelwet na jaren van onderhandelingen weer uit te stellen verliezen we kostbare tijd.

Nederland van het slot

Nederland wil op verzoek van de Tweede Kamer tegen de wet gaan stemmen. Dat vinden de natuurorganisaties onbegrijpelijk, want juist door ervoor te zorgen dat er meer en vooral gezondere natuur is, komt er ook weer ruimte voor activiteiten die nu aanlopen tegen de stikstofvergunningen die niet meer afgegeven kunnen worden. Door uit te stellen raakt het land voorlopig niet van het slot.

Grootschalig natuurherstel

Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als hier, waar 90% van de natuurlijke leefgebieden en 75% van de soorten in slechte staat verkeert of niet is beschermd. We moeten grootschalig natuur gaan herstellen. Ook buiten beschermde gebieden is dit belangrijk, want anders blijft de natuur te zwak om te overleven. Denk aan het weghalen van dammen in rivieren, het verbinden van natuurgebieden, de aanleg van oesterriffen of het omhoog brengen van het waterpeil in veenweidegebieden. Verbeteren is niet alleen goed voor de natuur zelf maar ook voor onszelf.

Dit is een bericht van de coalitie van Nederlandse natuurorganisaties, bestaande uit: de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace Nederland, IUCN NL, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds (WWF-NL).

Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur