Menu
Sluiten

Natuurorganisaties maken zich zorgen over versoepeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

26 maart 2024

De vergroening van het Europees landbouwbeleid wordt momenteel door de Europese Commissie in hoog tempo afgezwakt. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de grote gevolgen hiervan voor een duurzame toekomst van landbouw en landschap, en voor de realisatie en het herstel van landschapselementen in ons land. De organisaties vinden deze ontwikkeling onbegrijpelijk en dringen daarom bij minister Adema met klem aan op toetsing van deze aanpassingen op doelbereik ten aanzien van klimaat, water en natuur.

De aanpassingen in het landbouwbeleid door de Europese Commissie zijn gebaseerd op voorstellen van de lidstaten en boerenorganisaties. De natuurorganisaties zijn ontsteld hierover niet geraadpleegd te zijn en zijn van mening dat de snelheid waarmee de Commissie haar voorstellen wil doorvoeren onhaalbaar is. Door deze maatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door te voeren, past de Commissie tijdens de wedstrijd de regels aan. Ook haalt zij hiermee haar eigen Green Deal fors onderuit.

Toetsing van de voorgestelde maatregelen

De voorgestelde maatregelen zullen volgens de vier natuurorganisaties ook leiden tot hoge uitvoeringskosten en verlies aan kwaliteit van de uitvoering. Zij verzoeken het kabinet dan ook om de voorgestelde maatregelen eerst aan het Monitoring Comité van het NSP-GLB voor te leggen, voordat zij daarover een standpunt inneemt in Brussel.

Dit is een gezamenlijke reactie namens LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) die vandaag in een brief aan minister Adema hun bezwaar kenbaar gemaakt hebben.
 

Natuurorganisaties maken zich zorgen over versoepeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid