Menu
Sluiten

Provinciale landschappen ontvangen archeologische rijksmonumentenpaspoorten

22 mei 2024

Op 22 mei heeft Marjolein Verschuur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, meerdere archeologische rijksmonumentenpaspoorten uitgereikt aan directeuren van de provinciale landschappen. De uitreiking vond plaats op Landgoed Oostbroek in de Bilt. Met 111 van de circa 1470 archeologische rijksmonumenten in bezit, vormen de provinciale Landschappen een belangrijke rentmeester van ons verleden.

De rijksmonumenten in beheer van de provinciale landschappen variëren in aard en ouderdom, zoals een hunebed uit de steentijd, resten van Romeinse villa’s of grafvelden uit de vroege middeleeuwen. De paspoorten bevatten foto's van het monument, informatie over de locatie, ouderdom en het type monument. Ook bieden de paspoorten informatie over waarom we archeologische resten beschermen en willen behouden voor de toekomst. Dit kan alleen door er samen goed voor te zorgen. Hierin probeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eigenaren zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen streven we naar een goed rentmeesterschap.

 

Provinciale landschappen ontvangen archeologische rijksmonumentenpaspoorten
Fotocredits: RCE
 

Archeologische vindplaatsen

Nederland telt een groot aantal archeologische vindplaatsen. Deze resten vormen een belangrijke informatiebron over het verleden en voor veel perioden zelfs de enige. Alleen de bodem kan ons vertellen hoe de mensen leefden en werkten voordat er geschreven bronnen waren. Sommige van deze vindplaatsen hebben een dusdanige wetenschappelijke of belevingswaarde dat ze zijn aangewezen als archeologisch rijksmonument.

Gezamenlijk beheren de provinciale Landschappen 111 archeologische rijksmonumenten. De verdeling is als volgt:        

Brabants Landschap 7
Landschap Overijssel 9
Het Flevo-landschap 9, waarvan enkele al eerder uitgereikt. 
It Fryske Gea 3
Utrechts Landschap 3
Limburgs Landschap 9
Het Zeeuwse Landschap 16
Geldersch Landschap & Kasteelen 19
Landschap Noord-Holland 4
Het Groninger Landschap 11
Het Drentse Landschap 21, deze zijn eerder al uitgereikt.
Het Zuid-Hollands Landschap 0