Menu
Sluiten

Groene Bondgenoten

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de omgevingsplannen van een gemeente. Dit biedt alle Nederlanders nieuwe kansen voor het vergroenen van de buurt en herstellen van biodiversiteit in eigen leefomgeving.

Volgens ons kan dit herstel alleen worden bereikt dankzij de inzet van lokale vrijwilligers. Daarom bundelen we de krachten met Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie, SoortenNL en de Natuur en Milieufederaties in het initiatief Groene Bondgenoten, om groene vrijwilligers te ondersteunen met kennis en contacten, zodat zij meer kunnen bereiken in hun eigen omgeving.

Honderduizend vrijwilligers zetten zich dagelijks in

Gezamenlijk hebben onze organisaties een achterban van meer dan honderdduizend vrijwilligers, die zich dagelijks inzetten voor behoud en herstel van biodiversiteit. Zonder de inspanningen van deze vrijwilligers zou de natuur er in Nederland veel slechter voorstaan. De schenking van 1,7 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij geeft ons de mogelijkheid vrijwilligers hierbij nog beter te ondersteunen.
 

Groene Bondgenoten

Door kennis en netwerken te delen met lokale initiatieven versterken we de invloed van vrijwilligers op het lokale beleid. De website van Groene Bondgenoten bevat diverse tools zoals een stappenplan en een stroomschema met informatie zodat de inwoner meer invloed kan uitoefenen op de Omgevingswet.

Basiskwaliteit Natuur

Al decennialang holt de biodiversiteit in Nederland achteruit, in natuurgebieden en ook daarbuiten. Om die trend te keren, is er een minimaal niveau nodig waaraan een omgeving moet voldoen om leefbaar te zijn voor de natuur en mens. Om de kwaliteit van de leefomgeving concreet te maken, werkt Groene Bondgenoten met Basiskwaliteit Natuur. Deze methode helpt als instrument, meetlat en biedt vrijwilligers handvatten om de noodzaak van meer biodiversiteitherstel aan te tonen en aan de slag te gaan om de eigen omgeving te vergroenen.

Partners

Groene Bondgenoten is een landelijke samenwerking van LandschappenNL, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en de Natuur en Milieufederaties. Met steun van de Nationale Postcode Loterij helpen we vrijwilligers om lokaal een nóg grotere bijdrage te leveren aan herstel van biodiversiteit. In steden en dorpen, in de natuur en op het platteland.