Menu
Sluiten

Het Groene Strand

De natuur op de Nederlandse stranden krijgt met de toekenning van het project Het Groene Strand weer de aandacht die het verdient. Met een bijdrage van ruim 2,4 miljoen euro, dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij, gaan we de komende vier jaar aan de slag met dit mooie project. Met het doel, samen voor een natuurlijker strand vol leven.

Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Sluipenderwijs is een mooi landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren daardoor verloren gegaan. Samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon gaan we hier verandering in brengen, door het huidige strandbeheer te veranderen en bewustzijn voor natuur op stranden te vergroten.

Wat we gaan doen

Door intensief strandbeheer is de natuur de afgelopen decennia van het strand verdwenen. Met het machinaal opruimen wordt niet alleen afval geruimd, maar ook het aangespoelde zeeleven van het strand verwijderd. Hierdoor verdwijnt een gezonde voedingsbodem voor verder strandleven en kan de natuur zich niet verder ontwikkelen. Dit willen we aanpakken door het huidige strandbeheer te veranderen, standcommunities op te richten en rustplekken in te stellen voor vogels.

Passend beheer voor strandnatuur

Aangespoeld wier en schelpdieren vormen een belangrijke levensgemeenschap. Daarin leven tal van kleine diertjes, die op hun beurt vogels aantrekken, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Bovendien kunnen er unieke planten gaan groeien op de hoogwaterlijn, waar deze aanspoelsels voor voedselrijke omstandigheden zorgen. Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden gemeenten, Rijkswaterstaat, ondernemers en belanghebbenden door de strandcommunities gestimuleerd om samen te werken aan het Groene Strand en passend strandbeheer.

 

Het Groene Strand

 

Strandcommunities

We gaan een vrijwilligersnetwerk opbouwen waarbij de vrijwilligers afval opruimen, aan voorlichting en preventie doen, via citizen science gegevens verzamelen door toegankelijk onderzoek naar het aanwezige strandleven en met belanghebbenden in overleg gaan. Ook helpen de vele vrijwilligers de broedstranden rustig te houden. De ambitie is om 20 strandcommunities op te richten en 200 kilometer strand te beheren als Groen Strand (inclusief plasticvrije strandpaviljoens).

Instellen rustplekken

Het creëren van Groene Stranden waar de natuur zich weer ongehinderd kan ontwikkelen. Hierbij wordt ruimte gegeven aan broedplekken om zwaar bedreigde strandbroedvogels zoals Strandplevier en Dwergstern nieuwe kansen te geven. Vrijwilligers verzorgen bij broedstranden voorlichting over de broedvogels en monitoren de kolonies.

Succesvolle voorbeelden

De afgelopen jaren zijn bij lokale projecten al goede ervaringen opgedaan om strandbezoekers mee te nemen in wat natuur op stranden betekent. In Zeeland bij De Verklikker en het strand van Neeltje Jans, hebben strandbroeders hun legsel kunnen volbrengen dankzij betrokkenheid van bewoners, ondernemers en gemeenten. Deze ervaringen zijn de basis om het Groene Strand in Nederland tot bloei te laten komen.

Partners

LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties werken in dit project samen met Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting Anemoon. De Postcode Loterij ondersteunt het Groene Strand met een bijdrage van ruim 2,4 miljoen euro.