Menu
Sluiten

LandschappenNL (voorheen De12Landschappen) faciliteerde in samenwerking met Nationaal Groenfonds streekfondsen in alle provincies van Nederland. In 2009 hebben De12Landschappen en de Rabobank gezamenlijk het initiatief genomen het fenomeen streekfonds te promoten, en daarbij het instrument Streekrekening waar mogelijk in te zetten. Dit project is enige tijd afgesloten en LansdschappenNL kijkt positief terug op de mooie initiatieven die ontstaan zijn met steun van streekfonds.

Het geld dat een streekfonds opleverde, werd besteed aan projecten in de regio, of bijvoorbeeld aan het betalen van boeren voor het onderhouden van het landschap. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Streekrekening Het Groene Woud geeft al sinds 2006 financiële bijdragen voor initiatieven uit de streek. Zo worden streekfestivals ondersteunt, maar ook de realisatie van een fietspontje, ontwikkeling van streekproducten, wandelroutes en de herbouw van streekeigen kapelletjes. Stimulering van de regionale economie is een belangrijk uitgangspunt van de Streekrekening.
  • In de Ooijpolder maakt de Stichting Landschapskapitaal afspraken met grondeigenaren over de aanleg en het beheer van onder meer extra heggen, moerasoevers, bloemrijke akkerranden en wandelpaden. Deze afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten voor de duur van dertig jaar. Dit biedt niet alleen de grondeigenaar zekerheid, maar hiermee wordt tevens het duurzame beheer van het gebied op de lange termijn veiliggesteld.