Menu
Sluiten

Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds, het landelijke vermogensfonds dat dierenwelzijn, natuur en monumenten steunt, is in 2021 een driejarige samenwerking aangegaan met LandschappenNL. Het doel is om bestaande vitale landschapselementen te herstellen en zo de verdwijning tegen te gaan. Van 2021-2023 steunt het Dinamo Fonds zo herstelprojecten voor o.a. houtwallen, knotbomen, boomgroepen en hagen van landschapsorganisaties.  

Bij de samenwerking is het uitgangspunt behoud en herstel van vitale landschapselementen. De provinciale Landschappen en Landschapsbeheerstichtingen werken beide aan het beschermen van natuur en landschap. LandschappenNL selecteert als koepelorganisatie mogelijke provinciale projecten voor het fonds die het herstel van bestaande landschapselementen als doel hebben.

Het Dinamo Fonds gaat zich in de komende jaren op het gebied van natuur uitdrukkelijker inzetten voor het herstel van natuur en landschap door samen te werken met partijen die hierin actief zijn en een grote (vrijwillige) achterban hebben. Zo kan meer landelijke aandacht worden gevraagd voor een gezamenlijke aanpak voor het herstellen van lokale kwetsbare landschapselementen.

Het Dinamo Fonds heeft in 2023 de volgende landschapselementen projecten ondersteund:

 • Herstel oude zandwegen in de Meierij, Brabants Landschap
 • Aanplant houtsingels en houtwallen nabij de Hunze, Het Groninger Landschap
 • Herstel parkaanleg landgoed Lempferdinge, Het Drentse Landschap
 • Herplant eikenhakhout en essen in het Reestdal, Landschap Overijssel
 • Herstel poelen voor biotoop rugstreeppad, Landschapsbeheer Flevoland
 • Aanplant heggen en hagen Hoeve Van der Meulen, Het Zeeuwse Landschap

In 2022 heeft Dinamo Fonds de volgende projecten voor landschapselementenherstel gesteund:

 • Herstel landschapselementen Staverden, Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Herstel landschapselementen IJsselvallei, Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Grevengoorweg, Landschap Overijssel
 • Oude IJsbaan Bakkersbos, Het Drentse Landschap:
 • Bijzondere elementen Zeeland, Landschapsbeheer Zeeland
 • Aanplant hagen Laarsenberg, Utrechts Landschap

Naast de projecten voor landschapsherstel heeft het Dinamo Fonds ook de volgende projecten ondersteund:

 • Herstel 30 boerenerven, Landschapsbeheer Flevoland
 • Landje van Gijsel, Landschap Noord-Holland

In 2021:

 • Herstel van graften op de Klingeleberg, Het Limburgs Landschap
 • Herstelplan voor de Maasheggen, Brabants Landschap
 • Natuurerven, Landschapsbeheer Groningen
 • Kwaliteitsimpuls natte schraallanden in de Krimpernerwaard, Zuid-Hollands Landschap

Daarnaast zijn drie provinciale projecten gesteund van:

 • Restauratie van het historische park van buitenplaats Over-Holland in Nieuwersluis, Utrechts Landschap
 • Herstel biotoop voor weidevogels Mosselwiel ’t Zand, Landschap Noord-Holland
 • Aanleg stinzenbeplanting op Jongemastate, It Fryske Gea