Menu
Sluiten

Natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor duurzame landbouw

27 juni 2023

Natuur- en milieuorganisaties roepen minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om voor Prinsjesdag te komen met een eigen kabinetsplan, dat de landbouw naar een toekomst brengt die past binnen ecologische grenzen. Zij doen vanwege de grote urgentie ook een twintigtal aanbevelingen.

Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer met de minister over het klappen van het landbouwakkoord.

Meer urgentie, nog minder tijd

Vier jaar na de stikstofuitspraak wijzen natuur en milieuorganisaties op de inmiddels nog grotere urgentie van natuurherstel en het tegengaan van klimaatverandering. Iedere sector, de landbouw voorop, zal daar onvermijdelijk een bijdrage aan moeten leveren. Maar Nederland heeft door alle uitstel nu nog minder tijd om passende maatregelen te nemen en tijdig te voldoen aan de wettelijke afspraken schrijven Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds in hun brief aan de minister.

Minister en parlement weer aan zet

Nu het overleg voor een landbouwakkoord in het zicht van de eindstreep is gestaakt, is het aan de wetgever om met passend beleid te komen om de landbouw een duurzaam toekomstperspectief te geven. Ook  het parlement is weer aan zet, nu de grootste agrarische vertegenwoordiger LTO niet bereid bleek tot een landbouwakkoord. Het kabinetsplan van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet al ruim voor Prinsjesdag klaar zijn. Dit plan moet eerst onafhankelijk doorgerekend worden op het effect voor natuur en klimaat. Het doorgerekende kabinetsplan moet uiteindelijk ter goedkeuring naar de Eerste en Tweede Kamer.

Aanbevelingen

Duurzame landbouw in 2040 produceert gezond voedsel, maar put de aarde daarbij niet uit. Niet elke vierkante meter land hoeft maximaal bij te dragen aan een zo hoog mogelijke productie. De natuur- en milieuorganisaties doen een twintigtal aanbevelingen in hun brief om de Nederlandse landbouw duurzaam perspectief te geven en te laten bijdragen aan natuurherstel en het tegengaan van klimaatverandering.

  • Stimuleer de omslag naar ecologische landbouw en laat voorlopers niet in de steek;
  • Zorg dat de middelen en maatregelen integraal zijn en tellen voor alle grote opgaven van Nederland de komende jaren: klimaat, biodiversiteit, milieu en landschap;
  • Betrek ook banken, supermarkten en consumenten bij de maatregelen.
     

Lees alle aanbevelingen in deze brief (pdf) van Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Lees hier meer over duurzame en natuurinclusieve landbouw 

27 Juni 2023 | Loes Visser 

Natuur- en milieuorganisaties doen aanbevelingen voor duurzame landbouw