Menu
Sluiten

Bomen en bossen

Bomen en bossen zijn niet weg te denken onderdelen van ons landschap en de natuur. Mensen hechten veel waarde aan een bosrijke omgeving. Vanwege zorgen over klimaatverandering en de betekenis van bomen voor de opname van het broeikasgas kooldioxide is de belangstelling voor bos en bomen sterk toegenomen. Er zijn veel zorgen over de slechte staat van veel bossen door stikstofneerslag, verzuring, droogte en boomziekten, terwijl de hoeveelheid bos in eigen land ook nog eens afneemt. Het kappen van bos leidt nog wel eens tot verontwaardiging bij natuurliefhebbers, al is het soms nodig voor het behoud van zeldzame en bedreigde leefgebieden en soorten.  

Al deze zorgen zijn aanleiding geweest voor allerlei nieuwe plannen voor meer en gezonder bos, zoals de nieuwe Bossenstrategie van de overheid. Uiteindelijk moet dat leiden tot 10% meer bos (37.000 hectare) in 2030, vitaler bos dat minder last heeft van stikstof en droogte, toename van houtige landschapselementen en goed beheer en gebruik van het bos. 

 

Bomen en bossen


LandschappenNL levert een bijdrage aan het streven naar vitale, klimaatbestendige bossen en aan projecten om het landschap te verrijken met meer bos en bomen. Dat dient wel te gebeuren met oog voor biodiversiteit, streekeigenheid en verstandig  gebruik en beheer van het bos. Door slimme verweving van functies kan de beperkte ruimte voor nieuw bos optimaal benut worden. Goed beleid en steun van de overheid is daarbij hoog nodig. 

Bij provinciale Landschappen en stichtingen Landschapsbeheer  lopen er verschillende projecten en zijn er plannen om te zorgen voor meer bos en een landschap rijk aan landschapselementen, zoals onze  bijdrage aan Plan Boom.  

Standpunt